Middelburg Dronk

't Pellecaenke

 

't Pellecaenke

Bagijnhof
Middelburg

 

Een herberg annex bordeel die omstreeks 1665 was gevestigd aan het Bagijnhof in Middelburg. Herberg Bagijnhof was mogelijk een opvolger van de zaak.

Geschiedenis

1665

In de Collectie Zeeuwsch Genootschap 60 Middelburg staat, gedateerd 25 maart 1665, dat Elisabeth Jacobs, wed. Elias Claessen woonde in 't Pellecaenke. Het is niet zeker of Elisabeth Jacobs daadwerkelijk eigenaresse van herberg 't Pellecaenke was of dat het een bordeel was waar ze er woonde en haar beroep uitoefende. De uitoefening van haar beroep was 2 eeuwen eerder niet mogelijk geweest op het Bagijnhof (zie bijzonderheden) - verdere gegevens ontbreken vooralsnog.

Foto's

Naamgeving

Volgens Van Dale is de pelikaan het zinnebeeld van de zelfopofferende liefde - een treffende bijkomstigheid.

Bijzonderheden

  • In 1460 bepaalden baljuw, burgemeesters en schepenen van Middelburg dat alle gemeene vrouwen van levene, die hem (= zich) laten mynnen of cussen omme gelt nergens anders mochten wonen dan in de strate genaemt Spaengen. Ook dobbelen en kaartspelen was alleen maar toegestaan ter dobbelscole in de Spanjaardstraat. De Spanjaardstraat had in die tijd dus niet zo'n goede naam. (citaat uit "Uit de Middelburgse historie" van Peter Sijnke - uitgave Den Boer, Middelburg, 1978.)
  • In 1917 verdwijnt het oude Bagijnhof om plaats te maken voor het nieuwe, huidige, dat gebouwd wordt in het kader van sociale woningbouw. Momenteel worden de woningen aan het Bagijnhof voornamelijk bewoond door studenten van de Roosevelt Academy (RA) in Middelburg

Mooie verhalen

Externe links

Bronnen