Middelburg Dronk

't Wilde Varken

 

't Wilde Varken

Gortstraat 77
Middelburg

 

Een herberg die rond 1764 was gevestigd aan de (Lange) Gortstraat 77 te Middelburg. Het historische pand bestaat nog steeds, heeft een woonfunctie en draagt de naam 't wilde Vercken.

Geschiedenis

1764
Gerard Berkhuijs

Een advertentie uit de Middelburgsche Courant van 18 juli 1764 geeft aan dat de beroemde oculist en operateur P.A. Baerts gelogeerd is in de Lange Gortstraat, by de Varkemarkt, in 't Wilde Varken, ten Huyze van Geerard Berkhuys. Het is niet bekend hoelang hij in de herberg bleef - hij kocht een jaar later wel een huis van Johan Bonket aan het Vlissings Wagenplein voor 165 pond Vlaams (zeeuwengezocht [1])

Foto's

Meer afbeeldingen zijn te vinden op 't_Wilde_Varken/fotos


Naamgeving

Een verwijzing naar de Varkensmarkt (zie ook de fotopagina).

Bijzonderheden

  • De foto van de huidige staat van het pand Gortstraat 77 laat zien dat het pand in 1762 werd gebouwd - wellicht begon Gerard Berkhuis er toen al zijn herberg, maar gegevens daarover ontbreken.
  • In de jaren '50 en '60 is W. Leuvens in het pand gevestigd, met een handel in radio's en elektr. artikelen. Vanaf de jaren '70 zit instituut Nieuwenburg (Steno en typen) in het pand.

Mooie verhalen

In zijn boek d' Guld Waerelt over Middelburgse huisnamen besteedt Ed de Graaff ook aandacht aan zogenaamde meerregelige, rijmende luifelschriften die aangaven wat er in een pand te doen was. Hieronnymus Zweets inventariseerde deze luifelschriften in Nederland en die inventarisatie werd onder de titel Koddige en Ernstige Opschriften, op Luyffens, Wagens, Glazen, Uithangborden en andere Taferelen - van langerhant by een gezamelt en uitgeschreven, door een liefhebber der zelve. Dit standaardwerk werd in van 1698 t/m 1700 in 4 opeenvolgende delen gepubliceerd, aangezien sommige teksten een beetje schunnig waren hanteerde Zweets het pseudoniem Jeroen Jeroense. De Graaff memoreert dat spekslagers, beenhouwers en veehandelaren tot op de dag van vandaag herkenbaar vaak een uithangbord met een varken voeren. De huisnaam 't Wilde Varken in de Gortstraat refereert daaraan, maar kan ook bedoeld zijn om een bepaalde beroepsgroep voor zich in te nemen, te weten de varkenshandelaren op de om de hoek gelegen Varkensmarkt. De Graaff citeert een luifelschrift van Zweets dat misschien niet de luifel van 't Wilde Varken gesierd heeft, maar dat te mooi is om hier niet te reciteren - het luifelschrift luidt:

Die Saucijzen koopt en weduwen trouwt,

Weet niet wat daar in is gedouwt.

Externe links

Bronnen