Middelburg Dronk

Chinese Tuin

Opening de Chinese Tuin, MCO 09-06-1821.JPG
Algemeen
Soort Cafe
Eigenaar C.L. Mulder
Adres Vlissingsesingel
Links
Tijdlijn
Periode 1820-1830
Gebied
Zie ook Vlissingsesingel

Uitspanning aan de Vlissingsesingel te Middelburg.

Geschiedenis

1821
C.L. Mulder

De uitspanning Chinese Tuin wordt met pinksteren 1821 gevestigd aan de Vlissingsesingel (toen nog behorende tot de gemeente Koudekerke) zo meldt een advertentie uit de Middelburgsche Courant van juni 1821. Een advertentie uit de Middelburgsche Courant van 25 mei 1822 meldt dat er een groot bal in den Chineschen Tuin, bij C.L. Mulder, wordt gehouden.

Foto's


Naamgeving

Bijzonderheden

  • De Encyclopedie van Zeeland geeft aan dat toenmalig eigenaar Jhr. Willem Versluys het perceel in 1836 ter beschikking stelde aan de gemeente van afgescheiden gereformeerden te Middelburg ten bate van zondagse bijeenkomsten. Men meende dat het opgeven van van de namen van de deelnemers en de tijden en plaats van samenkomst aan het gemeentebestuur, aan de voorwaarden voor ongestoorde bijeenkomsten van meer dan twintig personen voldaan te hebben - het liep echter anders. "Op de eerste zondag, 11 september, kon de onbezoldigde oefenaar van de Middelburgse gemeente, de loodgieter Willem Brombacher, om tien uur en drie uur ongehinderd voorgaan, hoewel de kerkgangers door het publiek werden uitgejouwd. Geruchten over de mogelijkheid van ernstiger ongeregeldheden deden de kerkeraad ter elfder ure besluiten, de diensten op zondag 18 september niet door te laten gaan." Er was echter sprake van een communicatiestoornis en aantal buitenleden ging om tien uur toch ter kerke, wat nogal wat voeten in de aarde had. De dienst van drie uur werd niet gehouden, doch er was wel volk ter plaatse. "In tegenwoordigheid van de burgemeester en veldwachter van Koudekerke gooide het gepeupel de ruiten in, wierp het meubilair naar buiten en vernielde zoveel als het maar kon. Op 14 oktober d.a.v. veroordeelde de rechtbank van Middelburg wel ouderling Ernst Moorhoff en diaken Pieter Geelhoedt als leiders van de bijeenkomst tot een boete van F 25,-, terwijl de eigenaar van het pand, jhr Versluys, een geldboete werd opgelegd van F 100,-." Dit betekende het einde van de religieuze bestemming van het pand.
  • Sjoerd de Nooijer, webmaster van www.koudekerke.info, wees me er terecht op dat de Buitentuin, zoals eerst vermeld, geen opvolger was van de Chinese Tuin, ook leverde hij de link naar de locatie van de Chinese Tuin.

Mooie verhalen

Adres en contactgevens

Langevielesingel 2 (Tramsingel) E2 Middelburg

Externe links

Bronnen

  • [1]
  • Krantenknipsel: Historische Kranten Koninklijke Bibliotheek