Middelburg Dronk

De Deense Vlag


De Deense Vlag
Locatie Beestenmarkt
Periode 1760-1770
Opvolger De Zwarte Leeuw


Beestenmarkt ca. 1970.JPG

Beschrijving

Herberg aan de Beestenmarkt te Middelburg tussen 1660 en 1670 - wellicht een voorganger van De Zwarte Leeuw en Het Vette Kalf.

Geschiedenis

Foto's


Naamgeving

Eigenaars

Bijzonderheden

Meer dan een eeuw later was er een herberg De Deensche Vlag aan de Schoorsteenvegerssingel.

Mooie verhalen

In het boek "De zorg gewogen: zeven eeuwen godshuizen in Middelburg" van J.L. Kool-Blokland (uitg. Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen, 1990) staat een mooi verhaal te lezen over de slechte invloed van herbergen - het luidt als volgt: Toen binnenvader Bollaert in 1762 door enkele burgers gewaarschuwd werd dat twee weesjongens af en toe in de herberg "De Deense Vlag" op de Beestenmarkt kwamen, werd deze mededeling snel en nauwkeurig onderzocht en bleek waaragtig te zijn. De twintigjarige Jacobus Giljon bekende dat hij de waardin in dat huijs wel eens had gesoent, doch niets anders met haar gepleegt, maar alleen bij die gelegenheid een soopje hadde gedronken. Zijn vijftien- of zestienjarige maatje Hendrik Fusters gaf toe dat hij verleyd was vier maal mee te gaan naar "De Deense Vlag" en niets anders hadde gedaan als met zijn maat een soopje gedronken. (einde citaat). De twee vrienden werden gestraft, doch Jacobus werd, omdat hij de oudste en tevens de aanstichter was, ten overstaan van alle weeskinderen gekastijd met de bullepees, in de donkere put gestopt en kreeg zes weken huisarrest. Hendrik werd milder gestraft om reden hij zeer jong en door den eerst gemelden verleid was en zeer weemoedig om vergiffenis verzogt met belofte van beterschap.

Adres en contactgevens

Beestenmarkt Middelburg.

Externe links

Bronnen