Middelburg Dronk

De Drie Leliën

 

De Drie Leliën

Houtkaai 5
Middelburg

 

Herberg annex tapperij aan de Houtkaai H 119 (later vernummerd tot 5). Het historische pand bestaat nog steeds, getooid met de naam De Dry Leliën, en heeft thans een woonfunctie.

Geschiedenis

Johannis Franciscus Reijniers heeft in 1823 een herberg annex tapperij op het adres Houtkaai H 119. Als hij op 1 februari 1827 overlijdt, neemt zijn weduwe, Maria Theresia Reijniers-Berghmans, de zaak over. Het is een saillant detail, dat Maria in het jaar dat haar man overleed tevens een kind van hem baarde. Maria hertrouwt een jaar later met J.L. Brassines en krijgt hetzelfde jaar nog een kind van hem dat kort daarna overlijdt. Brassines geeft in een advertentie in de Middelburgsche Courant van 7 augustus 1828 aan dat hij de zaak over heeft genomen - de naam blijft hetzelfde doch draagt de ondertitel Fransch Logement. In 1838 staat De Drie Leliën te koop - het is dan nog steeds een in bedrijf zijnde Tappersneering.

Foto's


Naamgeving

Het pand stond al vroeg in de 19de eeuw bekend onder de naam De Drie Leliën en wellicht was het ook de naam van de herberg.

Eigenaars

  • J.F. Reijniers (1823-1827)
  • Wed. M.T. Reijniers-Berghmans (1827-1828)
  • J.L. Brassine (1828-1838)

Bijzonderheden

Mooie verhalen

Externe links

Bronnen