Middelburg Dronk

De Laatste Stuiver

 

De Laatste Stuiver

Vismarkt 4
Middelburg

 

Een herberg die in ieder geval tussen 1831 en 1841 was gevestigd aan de Vismarkt H 160 (later vernummerd tot 4) in Middelburg.

Geschiedenis

1831

Een naamlijst van Middelburg met een geschreven lijst van herbergen in Middelburg geeft aan dat er in de periode 1831-1841 een herberg met de naam De Laatse Stuiver was. Een advertentie in de Middelburgsche Courant van 24 oktober 1840 geeft aan dat het pand Het Laatste Stuivertje aan de Vischmarkt H 160 te koop staat. Wellicht zat herberg De Laatste Stuiver in dit pand, geen onlogische locatie met een levendige vishandel voor de deur (zie foto rechtsboven) - verdere gegevens ontbreken vooralsnog

Foto's


Naamgeving

De naam van het pand was Het Laatste Stuivertje.

Bijzonderheden

  • In de concordantie van de straatnummers wordt H 160, gelegen (in den Ingang naar den Vischmarkt) vernummerd tot 4. Vismarkt 4 bestaat niet langer, maar moet dicht tegen de eigenlijke Vismarkt hebben gelegen aangezien nummer 8 grenst aan het hoekpand van De Koning aan de Turfkaai.
  • Het pand Vischmarkt H 160 had in 1869 M. Klink als bewoner - hij stond geregistreerd als Omroeper van visch (zeeuwengezocht [1]) en in 1898 I. van der Sluis (zeeuwengezocht [2]) die op het adres te boek staat als Koopman en keurmeester van de zeevisch.
  • Begin 1800 was er een herberg in de Winterstraat die de naam Het Laatste Stuivertje droeg.

Mooie verhalen

Externe links

Bronnen