Middelburg Dronk

De Liebaard

Figuratieve voorstelling De Liebaard na 1430, detail Het Stedehuis van Middelburg.jpg
Algemeen
Soort Herberg
Adres Lange Delft
Links
Tijdlijn
Periode 1440-1450
Gebied
Zie ook Lange Delft

Herberg aan de Lange Delft te Middelburg.


Geschiedenis

1442
Jan Clementsz.

De tekening van het Stedehuis van Middelburg geeft aan dat Jan Clementsz. voor 1443 herbergier in De Liebaard was.

1482
Philips

Philips zit in 1482, volgens de tekening van het Stedehuis van Middelburg, in De Liebaard.

1485
Nicolaas Willems

Nicolaas Willems is, eveneens volgens de tekening van het Stedehuis van Middelburg, in 1485 herbergier in De Liebaard.

1529
Jan Evertsz.

Ter gelegenheid van de getekende vrede tussen Karel de Vijfde en de koning van Frankrijk werden er in 1529 aan diverse personen, gilden en gebuurten prijzen uitgereikt. Jan Evertsz. in den lijbaart kreeg de tweede prijs, te weten 30 poortstopen rijnwijn.

Foto's


Naamgeving

Liebaard is een oud woord voor luipaard, maar in heraldieke zin betekent het leeuw.

Bijzonderheden

 • De Liebaard komt al voor in de stadsrekening van 1380-1381, waar gesproken wordt van werkzaamheden tusschen tfleeschhuus en den Liebaard.
 • In de stadsrekening van 1443 staat het volgende: Den 29 Januari gingen Burgemeesters en Schepenen in de vierschaar om tvones te utene vand libaert tussche jonckfrou Katne Ja Clemtszoon wed. en Messchet Haddez.
 • In de stadsrekening van 1477 staat in het hoofdstuk Kosten t.b.v. de gilden dat het gilde van Timmerlieden en metselaars met meer anderen in den Liebaard voor de stad een kostenpost van 10 pond Vlaams 17 schellingen en 6 penningen betekende.
 • Tijdens de huldiging van Maximiliaan van Oostenrijk op 24 augustus 1482 werden er kosten gedaan in de inkomst van M.G.H. en zijn convoijage en huldiging. De stadsrekening van dat jaar vermeldt o.a. dat er bij Philips "in den liebaard" 3 Dortsche amen en een schreeve rijnwijn zijn verteerd of gekocht.
 • Het boek Letterkundig leven in Zeeland in de zestiende en de eerste helft der zeventiende eeuw van P.J. Meertens (uitgave N.V. Nood-Hollandse Uitgevers Maatschappij Amsterdam, 1943) vindt men op blz. 77 het volgende: In 1483 kregen de gezellen van Rhetorike, toen ze met enkele leden van de Wet in de Liebaard (stadsherberg) vergaderd waren, een maaltijd." Deze tekst is afkomstig uit de stadsrekeningen van Middelburg
 • Zoals de tekening rechtsboven aangeeft zat het stadhuis (stedehuis) voor dit op de Markt werd gebouwd in de Lange Delft - ook toen al was er de combinatie met de Vleeshal toen nog tfleeschhuus genoemd. De tekening geeft tevens aan dat ook de vischmarkt nog niet op de lokatie bij de Sint Janstraat zat maar tegenover het vleeschhuis.

Mooie verhalen

Adres en contactgevens

Externe links

Bronnen

 • De Stadsrekeningen van Middelburg 1365-1449 en 1500-1549 van H.M. Kesteloo
 • Onderzoek naar de eerste omwalling en omgeving der stad Middelburg, P.K. Domisse (Zeeuwsch genootschap der Wetenschappen, 1904)
 • Tekening van Het Stedehuis van Middelburg door P.K. Domisse gemaakt in 1903
 • vermelding De Liebaard
 • Beeldbank Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed