Middelburg Dronk

De Lindeboom


De Lindeboom
Locatie Gravenstraat
Periode 1870-1880
Eigenaar L. Louwerse
W. Stevens


De Lindeboom te koop 1880 I 267.jpg

Beschrijving

Een herberg aan de Middelburgse Gravenstraat I 267/268), tussen 1869 en 1880 - het was wellicht een dubbel pand, beneden en boven apart genummerd, want in de concordantie komt slechts I 268 voor (later vernummerd tot 4)

Geschiedenis

In 1868 drijft Wilhelmina Stevens een herberg op het adres Gravenstraat I 268, dat is ook het jaar dat ze in het huwelijk treedt met Petrus Koenen. Het was niet echt een gelukkig huwelijk, want in de Middelburgsche Courant van 1871 staat te lezen: " Petrus Koene was beklaagd dat hij den 3den September jl. zijne huisvrouw W. Stevens met een ledig met ijzer beslagen vat tegen het been heeft geworpen." - hij wordt veroordeeld tot 15 dagen gevangenisstraf, in eenzame opsluiting te ondergaan, een geldboete van f 8 en in de kosten. Een jaar later, Wilhelmina wordt dan kroeghoudster genoemd, scheiden ze van tafel en bed. De zaak wordt in 1880 te koop gezet en 2 jaar later wordt het huwelijk ontbonden - in 1883 hertrouwt Wilhelmina met Pieter Abraham van der Peijl van logement De Witte Leeuw op de Varkensmarkt (zeeuwengezocht [1]). In 1880 zit L. (Louis) Louwerse, die later St. Joris zal uitbaten, in De Lindeboom. Duidelijk is wel dat het pand (in ieder geval het gedeelte op nummer I 267) in 1891 een andere bestemming kreeg. In dat jaar opent H.J. v.d. Poel een kruideniers- en viswinkel op nummer 267. In de advertentie staat vermeld dat het huis 'geheel nieuw opgetrokken is'. Het lijkt er op dat de oude herberg in de tussentijd volledig of gedeeltelijk werd gesloopt.

Foto's

Meer afbeeldingen zijn te vinden op De Lindeboom/fotos.


Naamgeving

Eigenaars

  • W. Stevens (1868-1880)
  • Louis Louwerse (1880-1882)

Bijzonderheden

Mooie verhalen

Adres en contactgevens

Gravenstraat I 267/268 Middelburg

Externe links

Bronnen

  • Krantenknipsels: Krantenbank Zeeland