Middelburg Dronk

De Nieuwe Verwachting

Mco-1872-02-15-003.jpg
Algemeen
Soort Herberg
Eigenaar F.J. van den Broek
Adres Noordweg
Links
Tijdlijn
Periode 1860-1870
Gebied
Zie ook Noordweg

Een herberg die in 1869 was gelegen aan de Noordweg, toen ook nog wel Noordstraatweg genoemd, te Brigdamme (nu deel uitmakend van Middelburg).

Geschiedenis

1869
F.J. van den Broek

Het is nog niet duidelijk van wanneer tot wanneer deze herberg precies bestond. Er is alleen bekend dat de herberg in 1872 verkocht werd in een andere herberg te Brigdamme, namelijk De Zevenster van J. Christiaanse. Wellicht was Francois Jean van den Broek in 1869 eigenaar van De Nieuwe Verwachting. In dat jaar speelde er een zedenzaak in een herberg in Brigdamme (zie krantenknipsel) waarin Van den Broek en zijne huisvrouw Neeltje Janse werden veroordeeld tot zes maanden gevangenisstraf, eene geldboete van f 25 en solidair in de kosten. Francois Jean van den Broek zat zijn straf uit in de strafgevangenis te Middelburg (zeeuwengezocht [1]). Of Neeltje Janse haar straf heeft uitgezeten in niet bekend, wellicht had dit ook te maken met het feit dat ze, dienstbode in Middelburg, op 12 december 1868 dochter Willemina Pieternella kreeg (vader onbekend) (zeeuwengezocht [2]). In ieder geval kreeg ze in 1872 dochter Pieternella (vader wederom onbekend) toen ze nog steeds als dienstbode in Middelburg werkzaam was (zeeuwengezocht [3]).

Foto's

Naamgeving

Bijzonderheden

Mooie verhalen

Uit de tekst van het krantenartikel over de meisjes van Perdamme, in de Zierikzeesche Nieuwsbode van 28 april 1869:

" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Waar zijn de meisjes van Perdamme gebleven?" werd er verleden week te Middelburg gezongen door een hoop jongens van wel 600. Dit bragt de geheele stad in opschudding, terwijl er op de Markt ernstig gevochten werd, waarbij een officier met een wandelstok op zijn hoofd werd geslagen, de stok aan stukken en de krijgsman half dood. Dit gaf aanleiding dat er afgekondigd werd dat er met niet meer dan 3 personen bij elkander mogt worden gestaan, waardoor het gezang niet meer werd herhaald, en de baldadigheden ophielden. De oorzaak van dit rumoer is: Te Perdamme hebben fatsoenlijke burgerdochters eene kamer gehuurd die diende als een rendez-vous, waaar zij zich vermaakten met officieren en andere heeren. Tengevolge van die schandalen zijn er 22 meisjes opgeroepen om de politie inlichtingen te geven wat er te Perdamme en verder zooal is voorgevallen. Nu zijn er een aantal heeren genoemd die ook zullen worden gehoord; en: Wat daar verder is geschied, Weten alle menschen niet.

Adres en contactgevens

Noordweg Brigdamme

Externe links

Bronnen