Middelburg Dronk

De Rethorykamer

 
 

Een herberg die tussen 1681 en 1816 was gelegen aan de Markt in Middelburg. Onderstaande advertentie uit de Middelburgsche Courant van 29 mei 1777 geeft aan dat De Rethorykamer was gesitueerd op de Groote Markt tegenover het stadhuis en vlak bij de Lange Noordstraat. Deze constatering geeft aan dat de zaak op het adres (Groote) Markt C 9 (later vernummerd tot 7) zat en een voorloper was van Het Nieuw Logement Middelburg.

Geschiedenis

1681

De Rethorykamer was in bezit van de Middelburgse rederijkerskamer Het Bloemken Jesse tot het pand op 19 februari 1681 openbaar werd verkocht voor 401 pond Vlaams aan Cornelis Versluis, Anton Colyn, Cornelis Govaerts en Pieter van Goethem (zie pag. 86 van Letterkundig leven in Zeeland in de zestiende en de eerste helft der zeventiende eeuw) - het pand werd dat jaar ingericht als herberg.

1702
Maria Wijckers

In de stadsrekening van 1702 wordt melding gemaakt dat Maria Wijckers tapster werd in De Rethorykamer en dat ze daarvoor eene recognitie betaalde van 10 pond Vlaams. Wijckers overleed in 1736 (zeeuwengezocht [1]).

1703
Hendrik Biscop

De stadsrekening van 1703 geeft aan dat Hendrik Biscop tapper werd in De Rethorykamer. Wanneer Biscop in 1715 overlijdt staat hij geregistreerd in de Bellinkstraat (zeeuwengezocht [2]).

1767
Jacobus Bakker

In 1767 beveelt Jacobus Bakker zich middels een advertentie in de Middelburgsche Courant aan als herbergier van de Rethorykamer op de Groote Markt te Middelburg.

1787
Jakob Smit

Jakob Smit wordt vermeld als hospes van De Rethorykamer in 1787 in Middelburg in woeling en strijd van P.W. Sijnke (1985). Jakob Smit staat in 1781 al op de Markt geregistreerd - op 14 september van dat jaar overlijdt zijn zus margarietha (zeeuwengezocht [3]). De Rethorykamer werd in 1816 afgebroken.

Foto's


Naamgeving

Synoniem van rederijkerskamer - de vroegere eigenaar van het pand.

Bijzonderheden

Van de website van het Zeeuws Archief: "Vanaf de 15e tot ver in de 18e eeuw zijn overal in Zeeland rederijkerskamers actief geweest. Het ging om gezelschappen van stads- en dorpsbewoners die samenkwamen om literatuur (gedichten, liederen en toneel) te schrijven, die voor te dragen en op te voeren, en met elkaar over tal van onderwerpen van gedachten te wisselen. Ondanks dat in archieven en bibliotheken een grote hoeveelheid teksten en bronnen van en over Zeeuwse rederijkers bewaard is gebleven, is hun cultuur nog nauwelijks bestudeerd. De trend in het huidige rederijkersonderzoek is te laten zien hoe rederijkers met hun teksten en activiteiten een actieve bijdrage leverden aan politiek en religie, huwelijk en gezin, onderwijs en wetenschap – kortom hoe ze uitdrukking gaven aan zelfbewust burgerschap."

Mooie verhalen

Externe links

Bronnen

  • P.J. Meertens, Letterkundig leven in Zeeland in de zestiende en de eerste helft der zeventiende eeuw. N.V. Noord-Hollandsche Uitgevers Maatschappij, Amsterdam 1943. [Verhandelingen der Nederlandsche Akademie van Wetenschappen, Afdeeling Letterkunde, Nieuwe Reeks, Deel XLVIII, No. 1.]
  • Krantenknipsels: Delpher Koninklijke Bibliotheek
  • Afbeelding optocht Rederijkers Middelburg: RijksStudio Rijksmuseum
  • Beeldbank Zeeuws Archief