Middelburg Dronk

Den Gouden Leeuw

 

Den Gouden Leeuw

Lange Delft 66
Middelburg

 

Een herberg die in de zestiende, zeventiende en achttiende eeuw was gevestigd aan de Lange Delft in Middelburg. Niet te verwarren met De Gouden Leeuw die in de twintigste eeuw was gevestigd aan de Korte Delft. Den Gouden Leeuw was gevestigd op nummer H 13, tegenwoordig nummer 66, waar anno 2020 schoenenwinkel Nelson is gevestigd.

Geschiedenis

1515
Christoffel Lario

Christoffel Lario is in 1515 herbergier in Den Gouden Leeuw (zie bij Mooie verhalen Karel V).

1745
Adrianus van Reenen

Adrianus van Reenen zit in 1745 in Den Gouden Leeuw - op 30 december van dat jaar eten de bewindhebbers van en de hoofdparticipanten in de VOC bij Van Rheenen in de Lange Delft (zie Mooie verhalen Fizanten, kiekens off kalkoen) . Van Reenen overlijdt 28 oktober 1747; adres Lange Delft (zeeuwengezocht [1]).

1753
Catharina de Lange

In folio 243 van de Verzameling Handschriften 849-4, gedateerd 15 december 1753, staat vermeld dat Catharina de Lange, weduwe van Pieter Pieterse, in herberg De Gouden Leeuw zit. Folio 60, gedateerd 8 juni 1754, geeft aan dat Catharina de Lange vergunning vraagt voor een oven in herberg De Gouden Leeuw. Wellicht verkoopt ze dat jaar de herberg aan Jan Quesnel, want wanneer ze op 15 mei 1759 overlijdt staat ze geregistreerd op de Vlasmarkt (zeeuwengezocht [2]).

1754
Jan Quesnel

Folio 119 van de Verzameling Handschriften, gedateerd 5 oktober 1754, meldt dat Jan Quesnel in herberg De Gouden Leeuw in de Lange Delft vrijgildebroeder is.

1765
Maria van Reigersberg

Uit Archieven.nl blijkt dat Akte van aanvaarding door Maria van Reigersberg, weduwe van Johan Pieter van der Brande, van een hypotheek ten behoeve van Josias Smijtegeld, rustend op de door haar in 1765 van Jan Quesnel en Catharina de Lange gekochte herberg De Gouden Leeuw te Middelburg, 1766, met retroakten vanaf 1731.

1785
J. van Reenen

Johannes van Reenen (wellicht familie van Adrianus van Reenen) zit in 1785, wellicht eerder, In Den Gouden Leeuw - hij overlijdt in december 1794 (zeeuwengezocht [3]).

1786
Adriaan Westdorp

Op 3 oktober 1786 koopt Adriaan Westdorp een pand in de Lange Delft van Johannes van Reenen voor 1500 pond Vlaams (zeeuwengezocht [4]) - hij blijft tot zijn overlijden op 14 november 1805 (zeeuwengezocht [5]) herbergier in Den Gouden Leeuw. Westdorp zat tevens in St. Joris aan de Markt en het logement Samarkand in de Bogardstraat.

Foto's

Meer afbeeldingen zijn te vinden op Den_Gouden_Leeuw/fotos


Naamgeving

Bijzonderheden

Het pand van Den Gouden Leeuw wordt genoemd in het boek 'Hervorming in Zeeland' van dr. C.Rooze-Stouthamer. Op bladzijde 218 staat:

'De in Vlissingen woonachtige predikant Gelein d'Hoorne logeerde op dat moment bij Jacob Jansz. van der Meersche. En deze, een koopman, beschikte over een groot pakhuis achter zijn huis De Gouden Leeuw in de Lange Delft.

'Dat moment' is 11 augustus 1566, een ruime week voor de uitbraak van de Beeldenstorm op Walcheren. Kennelijk was toen dus Jacob Jansz. van der Meersche eigenaar van De Gouden Leeuw. Het boek vertelt over de grote openbare godsdienstige buitensamenkomsten (later met 'hagenpreken' aangeduid) die vanaf 30 juni van dat jaar op Walcheren gehouden werden. Ook op 11 augustus was zo'n samenkomst gepland, waarin ook een kind gedoopt zou worden; het weer was echter 'zeer quaet ende ongetijdich'. Desondanks waren er zo'n 500 tot 1.000 mensen toegestroomd. Er moest een onderdak gezocht worden en dat vond men in bovengenoemd pakhuis.'

Mooie verhalen

Karel V

Tijdens het bezoek van Karel V aan Middelburg op 14 mei 1515 waren nogal wat straten en panden in de stad versierd. Karel V kwam aan op de steiger bij de Noorddampoort. Er waren ter gelegenheid van de blijde incomst vreugedvuren onstoken en het gezelschap vormde een stoet die werd begeleid door mannen met flambouwen. De stoet ging via de Dam de Lange Giststraat in waar bij het huis van de Spaanse koopman Alonso Semeijnes een hoge, door toortsen verlichte stellage was opgericht. Aan de stellage waren twee goten bevestigd. Door de ene goot stroomde rode wijn en door de andere witte - men liet het zich smaken. Ook herbergier Christoffel Lario van Den Gouden Leeuw trok veel bekijks. Hij had langs de drie verdiepingen van het pand flambouwen bevestigd en uit alle vensters staken haakbussen waarmee bij de nadering van de stoet saluutschoten werden gelost. (bron: Een zee van licht, C.E. Heyning, Zeeland maart 2001)

Fizanten, kiekens off kalkoen

Op 30 december 1745 eten de bewindhebbers van en de hoofdparticipanten in de VOC in Den Gouden Leeuw bij Adrianus van Reenen en in die tijd moest het woord cholesterol nog worden uitgevonden, wat moge blijken uit het gevarieerde menu dat de heren die dag kregen voorgeschoteld - een opsomming: 2 zeevis en 2 riviervis in zoort, 2 witte en 2 bruine soepen in zoort, 2 warme 1 kieken pastij 1 lamprije dito, 2 kouwe pastijen 1 kalffschijff 1 van een bout, 12 asietten met groente, 1 duijven in gelei, 1 kiekens in gelei, 1 kalkoen la dob, 1 zilt en roljade, 1 fisante pasteij, 1 patrijze dito, 1 haas dito, 1 haan met kiekens dito, 1 bout la royall, 1 verkens kop, 1 ham gesoden warm, 1 paterstuk dito, 1 popton van oesters, 1 dito van karper, 2 krakantaarten in soort, 4 kompotten in zoort, 1 amandel en 1 pudding, 1 kerse en 1 pruijmesooltaert, 1 abrijcose en appeltaert, 1 quee en 1 citroentaart, 1 gefarceerde snoek, 1 karper la roijal, 1 gefarceerde kieken, 1 dito kapen met oesters, in plaats van soepen en vis, gebraad, 1 speenvarken en osseribbe, - lam, 3 kapoenen, 2 schotels wilt, 3 fizanten, 3 kiekens off kalkoen en 2 dito, 8 ragoes, 4 boter gebak, sla en zuur.

Adres en contactgegevens

Lange Delft Middelburg

Externe links

Bronnen