Middelburg Dronk

Het Bourdeaux Oxhooft

 

Het Bourdeaux Oxhooft

Rouaansekaai 15
4331 HA Middelburg

 

Herberg c.q. logement aan de Rouaansekaai G 154 (later vernummerd tot 15) schuin tegenover de Bellinkbrug te Middelburg - het historische pand bestaat nog steeds onder de naam 't Bourdeaux Oxhooft en heeft thans een woonfunctie.

Geschiedenis

1764
Wed. Roelofs

Een advertentie uit de Middelburgsche Courant van 28 juli 1764 geeft aan dat een Engelsch koopman logeert bij de Weduwe Roelofs op de Rouaansche Kaay, over de Belling Brug alhier. Dit moet hetzelfde pand zijn waarover een advertentie uit de Middelburgsche Courant van 13 januari 1784 meldt dat het van Oude bekende Engelsch Logement genaamd Het Bourdeaux Oxhooft staande op de Rouaansche Kaay, by de Bellingbrug te koop of te huur is. Een advertentie uit de Middelburgsche Courant van 18 mei 1784 geeft aan dat het logement weer in functie is onder naam het Engelsch Huys - verdere gegevens ontbreken vooralsnog.

Foto's

Naamgeving

Eigenaars

Bijzonderheden

Mooie verhalen

Adres en contactgevens

Rouaansekaai G 154 (later vernummerd tot 15) Middelburg.

Bronnen

  • Foto: Collectie Rob van Hese
  • Krantenknipsel: Historische Kranten Koninklijke Bibliotheek
  • Beeldbank Zeeland Zeeuwse Bibliotheek

Externe links