Middelburg Dronk

Het Huis Halfwege

 

Het Huis Halfwege

Veerseweg 105
4351 SL Middelburg

 

Een herberg, die in ieder geval tussen 1787 en 1930 was gevestigd aan de Veerseweg 105, net buiten Middelburg. De locatie stond en staat ook bekend als 't Uusje ten 'Alven en later als café Veldzicht, aan de Veerseweg te Middelburg. De herberg was een opvolger van De Oude Tent. Deze goedlopende herberg stond precies halverwege Middelburg en Veere, pal op de gemeentegrens. De herberg bestond in ieder geval vanaf 1828 tot aan de Tweede Wereldoorlog. Zulke herbergen waren er vroeger veel meer. Ze vormden een welkome onderbreking van de toentertijd vaak lange en uitputtende reis van de ene naar de andere plaats.

Geschiedenis

1831
C. Maas

De geschiedenis van deze herberg gaat minstens twee eeuwen terug. In 1831 komt Cornelis Maas in Het Huis Halfwege - dat jaar trouwt hij in Vrouwenpolder met Elizabeth de Kroo (zeeuwengezocht [1]). Hij had het niet van een vreemde, want zijn vader was jarenlang herbergier in Koudekerke.

1840
L. Melse

In 1840 staat Leendert Melse geregistreerd als herbergier in Schellach dat dan nog onder de gemeente Vrouwenpolder valt (zeeuwengezocht [2]). Het betreft hier herberg Het Huis Halfwege, wat ook terug komt in advertenties uit de Middelburgsche Courant van o.a. 1844 en 1855.

1868
A. van Breen

De volgende herbergier is Adriaan van Breen die rond 1868 in het pand zit.

1882
Jan de Nood en Suzanne Sybrandse

Jan de Nood zit in 1882 in de zaak - in dat jaar wordt de herberg verkocht in het Middelburgse Schuttershof. Hij wordt opgevolgd door Suzanna Sybrandse - zie het moordverhaal uit de Middelburgsche Courant van dat jaar.

1896
A. Caljouw

Tussen 1896 en 1940 waren A. Caljouw en echtgenote eigenaars van deze vermaarde herberg aan de Veerseweg. Zie ook 'mooie verhalen'.

Foto's

Meer afbeeldingen zijn te vinden op Het_Huis_Halfwege/fotos.


Naamgeving

  • Vernoemd naar de ligging tussen Veere en Middelburg. Herbergen tussen dorpen en steden werden vroeger heel vaak zo genoemd. Er zat ook een huisje halfwege bij Kloetinge, bij Nieuw en Sint Joosland, enz. Ook: 't ´uusje ten 'alve of het Huis Halfweg
  • Uit een advertentie blijkt dat A. Caljouw de zaak zelf 'Café Veldzicht' noemde.

Bijzonderheden

Mooie verhalen

Patriottentijd

Het Huis Halfwege speelde ook een rol in de zogenaamde patriottentijd. In het hoofdstuk De troebelen te Veere in 1787 van het boek Zeeland in den patriottentijd staat hierover het volgende: Er heerste op de 2de van de Hooimaand een grote drukte in het "Huisjen ten Halven" tussen Middelburg en Veere. De Oranjemannen uit Veere waren aanwezig en waren in drukke bespreking met de vrienden uit Middelburg. Er moest in Veere wat gebeuren! Men zou het vaderland tonen, dat Veere onvervalst Oranje-gezind was. Bij voorbaat hadden de Veerenaars een lijst meegebracht, waarop vermeld stonden de namen der Patriotten uit de stad, wier huizen ter plundering werden aanbevolen. Het gepeupel, dat deze aangename taak zou uitvoeren, werd gratis van drank voorzien, om de moed er in te drinken. tegen het vallen van de avond trok men naar Veere. De rest is natuurlijk geschiedenis, maar Het Huis Halfwege had het oproer beroepsmatig van brandstof voorzien.

Uit het boek 'De leidsman der jeugd', uit 1840: Veere, waar de patriotten verre weg de minderheid uitmaakten, was ook ter plundering bestemd. In het huisje ten halve, tusschen Middelburg en Veere, was den tweeden van hooimaand een eene lijst aanwezig, op welke de huizen, die geplunderd zouden worden, waren aangewezen. Het gepeupel, aldaar op vrij gelag onthaald, begaf zich met het vallen van den avond naar Veere. In de stad werd hun getal door eenen hoop slecht volk, hetwelk zich in een huis vereenigde, waar het ook vrij drank kreeg, vermeerderd.

Lien Schroevers vertelt

"Wij, de familie Schroevers zijn sinds 1980 de bewoners van t Uusje ten 'Alven. Ons huisje hebben we deze naam gegeven omdat de vorige bewoner,de familie de Bree, ons de geschiedenis verteld heeft. Tot aan de Tweede Wereldoorlog is het hier café geweest, met de wed. Caljouw als uitbaatster. Het huis staat ook nu nog op de grens met Middelburg. Wij zijn kadastraal gelegen in Veere maar telefonisch Middelburg. Dit geeft al meer dan 30 jaar de nodige verwarring. Waar nu de keuken is, was vroeger de bierkelder. Ik weet nog toen we het huisje met aangebouwde schuur kochten dat de originele achterdeur van het cafe er in zat, met tevens een behoorlijk uitgesleten drempel. Wij hebben hier al jaren een stalhouderij, wat inhoudt dat wij met paardentrams en koetsen door Middelburg rijden. Officieel bestaan wij op 01-01-2012 precies 20 jaar. We hebben echter vanaf begin 1980 hier al paarden. Tegenwoordig hoort ook nog 1,5, hectare weiland bij het “t Uusje ten “Alven."

Externe links

Bronnen