Middelburg Dronk

Het Ooster Hoofd

 

Het Ooster Hoofd

Rotterdamsekaai O 277-278
Middelburg

 

Herberg aan de Rotterdamsekaai O 277-278 op de hoek van de Brakstraat (zie foto rechtsboven) te Middelburg - wellicht voorganger Het Ossenhoofd.

Geschiedenis

1500

In de middeleeuwen, zo rond 1500, was de herberg Het Ooster Hoofd gevestigd op de hoek van de Rotterdamse Kaai en de Brakstraat. De herberg lag vlak bij de Noorddampoort - zo valt te lezen bij onderstaande link - die in 1588/89 werd afgebroken. Op enig moment veranderde de naam Ooster Hoofd weliicht in Ossenhoofd - verdere gegevens ontbreken vooralsnog. De herberg lag aan Rotterdamschekaai O 277/278 (later vernummerd tot 5) zoals blijkt uit de Middelburgse adresboekjes van 1869-1874 (zie zeeuwengezocht.nl). In de Middelburgsche Courant van 30 april 1863 volgt een nadere plaatsbepaling: Ossenhoofd bij de Dambrug. De Dambrug verbond de Dwarskaai met de Dam en stond bijna loodrecht op de Schuitvlotstraat.

Foto's


Naamgeving

De naam Ooster Hoofd betekent het oostenlijke havenhoofd - de herberg lag immers aan de haven.

Bijzonderheden

Uit het boek "B IJ D R A G E TOT DE KENNIS DER GESCHIEDENIS van het ONTSTAAN en den verderen AANWAS DER STAD MIDDELBURG" (linkGoogle Books) "Als ik zoo in gedachten mij 400 jaren terug verplaats, en ik wandel in verbeelding buiten de Noord-Dampoort, dan meen ik altijdeene herberg te zien met een uithangbord, waar op to lezen staat: In de Herberg het Ooster Hoofd, goed Logies. Misschien is die herberg tot heden nog wel in wezen , of ten minste door eene diergelijke onafgebroken vertegenwoordigd, maar het uithangbord zal, na dat de beteekende zaak voor dio plaats verloren was , het zij üit onkunde of met inzigt, bij de verschildering , veranderd zijn .in Ossen-Hoofd, want ik denk niet, dat onze Voorvaders, de wellevendheid tot die hoogte zullen hebben opgevoerd, dat, wanneer er bij hen sprake was van eenen wezenlijken vierpootigen Os, zij het woord Kop niet in het publiek zouden hebben durven gebruiken. Liever denk ik hierbij aan de menigvuldige verbastering van woorden , die, op verwijderden tijd, da kennis van vele zaken voor ons zoo moeijelijk maken."

Mooie verhalen

Externe links

Bronnen