Middelburg Dronk

Het Schippers Huys

 

Het Schippers Huys

Achtersingel P 216
Middelburg

 

Een herberg die tussen ca 1760 en 1842 was gelegen aan de Kalkstraat (later Achtersingel P 216) in Middelburg. De Kalkstraat bestaat niet meer, maar liep vroeger tussen de Achtersingel en de Blauwedijk ter hoogte van de ook verdwenen Teerpakhuizenstraat.

Foto's

Meer afbeeldingen zijn te vinden op Het_Schippers_Huijs/fotos.

Geschiedenis

Een advertentie uit de Middelburgsche Courant van 24 mei 1768 meldt dat Het Schippers Huys (zynde van ouds een Vermaarde HERBERG) te koop staat. Een andere advertentie uit de Middelburgsche Courant, van 6 december 1842, geeft aan dat Het Schippershuis op den Achtersingel bij de Kalkstraat Wijk P. No. 216 wordt verkocht - verdere gegevens ontbreken vooralsnog.

Naamgeving

Eigenaars

Bijzonderheden

Mooie verhalen

Externe links

Bronnen