Middelburg Dronk

Het Veerhuis

 

"Het

Keetweg 1
4341BJ Arnemuiden

 

Een veerhuis annex herberg aan de Keetweg te Arnemuiden.

Geschiedenis

1853
Bernardus Marinus Giffard en Neeltje Molhoek

Bernardus Marinus Giffard trouwt in 1853 met Neeltje Molhoek (zeeuwengezocht [1]) hij is winkelier, herbergier en veerman - als hij in 1881 overlijdt (zeeuwengezocht [2]) zet zijn weduwe de herberg voort - ze hertrouwt in 1883 met Abraham de Munck (zeeuwengezocht [3]). Wanneer Jacobus Lasoe in 1897 trouwt met Neeltje Giffard staat haar moeder, Neeltje Molhoek, nog steeds geregistreerd als herbergierster (zeeuwengezocht [4])

1902
Jacobus Lasoe

De Beeldbank Historische Vereniging Arnemuiden meldt dat Jacobus Lasoe naast veerman ook herbergier is in het veerhuis aan de Keetweg in Arnemuiden - in een advertentie uit de Middelburgsche Courant van 23 februari 1903 vraagt J. Lasoe een aankomende meid voor het Veerhuis, Arnemuiden. - in 1912, wanneer hun zevende kind Willem wordt geboren, is Lasoe nog steeds werkzaam als veerman en herbergier (zeeuwengezocht [5]). Jacobus Lasoe overlijdt 27 januari 1942 op 69-jarige leeftijd (zeeuwengezocht [6]).

1928
Pieter Jacobus Snoep

In 1928 neemt Pieter Jacobus Snoep de pacht over van Lasoe. Op 2 mei 1932 behandelt de gemeenteraad van Arnemuiden het verzoek van P.J. Snoep om ontslag als pachter van het veer over het Arnekanaal. B&W stelt voor dit ontslag per 1 juli te verlenen. Op 12 september 1932 verzoekt P.J. Snoep, voorheen pachter van 't veer over het Arnekanaal, om teruggaaf van het verlofsrecht ingevolge de Drankwet. Dit verzoek wordt ingewilligd.

1932
Abraham Kwekkeboom

In 1932 gaat caféhouder Abraham Kwekkeboom failliet (zeeuwengezocht [7]), maar een jaar later zit hij nog steeds in Het Veerhuis (zeeuwengezocht [8]). Het faillissement wordt in 1933 beëindigd en het gaat een tijdje goed met Abraham tot hij in 1938 de wacht wordt aangezegd door de gemeente.

1938
J.C. van Beek

J.C. van Beek wordt pachter in 1938, maar blijft dat maar 1 jaar.

1939
H. Duine

in 1939 is H. Duine de nieuwe pachter en hij blijft dat tot 1952.

1952
B. de Groot

B. de Groot volgt in 1952 Van Beek op als pachter, maar de gemeente Arnemuiden verkoopt, bij raadsbesluit van 29 november 1955, de veerboot en dat betekent het einde van het veerhuis.

Foto's

Meer afbeeldingen zijn te vinden op Het Veerhuis/fotos.


Naamgeving

Bijzonderheden

  • John Conradi gaf middelburgdronk een mooi overzicht van de geschiedenis van Het Veerhuis:

Het veer van Arnemuiden

In 1872 krijgt de gemeente vergunning voor het onderhouden van een overzetveer over het Arnekanaal. In de raadsvergadering van 26 maart wordt op voorstel van burgemeester Crucq besloten tot het instellen van dit overzetveer. Dit met het oog op de grote vorderingen van de kanalisering van de oude Arne, waarvan de voltooiing voor eind 1872 zal plaatsvinden. Het veer zal komen “bij de doorsnijding van de grintweg leidende uit deze gemeente door het Arnekanaal naar de zaagmolens, de hofstede van de weduwe J.K. Crucq en het Arnemuidse voetpad naar Middelburg”.

Voor het overzetveer worden de volgende tarieven vastgesteld: Voor 1 persoon 1 cent, voor een kalf, een mager varken, een schaap, een bok of geit 1 cent, voor een vet varken 3 centen per 30 kg. Pakgoederen 1 cent.

1873: Het veer over het Arnekanaal wordt verpacht. Pachter wordt ingaande 1 juni 1873 Bernardus Marinus Giffard. Als veerschipper zal fungeren zijn vrouw, Neeltje Molhoek. In het reglement op het veer wordt vermeld dat niet meer dan 12 personen tegelijk mogen worden vervoerd. De boot wordt overgehaald door middel van een over het kanaal gespannen reep. Het veer zal dag en nacht onafgebroken moeten worden bediend.

1902: Het veer over het Arnekanaal wordt verpacht aan J. Lasoe voor een pachtsom van f 430,- per jaar (tot nu toe werd het veer verpacht aan de weduwe Neeltje de Munck-Molhoek). Lasoe begint later in het veerhuis ook een café.

1921: Het veer over het Arnekanaal wordt opnieuw verpacht aan J. Lasoe voor f 450,- per jaar. Hij krijgt geen vergunning meer voor de verkoop van sterke drank in het veerhuis.

1928: De pacht van het veertje over het Arnekanaal gaat over van veerman Lasoe op Pieter Jacobus Snoep.

1932: Op 2 mei 1932 behandelt de gemeenteraad van Arnemuiden het verzoek van P.J. Snoep om ontslag als pachter van het veer over het Arnekanaal. B&W stelt voor dit ontslag per 1 juli te verlenen. Op 12 september 1932 verzoekt P.J. Snoep, voorheen pachter van 't veer over het Arnekanaal, om teruggaaf van het verlofsrecht ingevolge de Drankwet. Dit verzoek wordt ingewilligd.

1938: In de vergadering van B&W Arnemuiden van september 1938 stellen B&W voor opnieuw gegadigden op te roepen voor het pachten van het Veerhuis over het Arne-Kanaal, daar de tegenwoordige pachter A. Kwekkeboom alleen genegen is het Veer te bedienen tegen het genot van vrij wonen, dus zonder enige huurbetaling.

1939: Het veer over het Arnekanaal wordt verpacht aan H. Duine.

Het veer wordt tot 1953 bediend, de laatste jaren door B. de Groot uit Middelburg tegen een betaling van f 182,-

De gemeenteraad besluit op 30 augustus 1955 tot opheffing van het veer en op 29 november 1955 tot verkoop van de veerboot voor f 150,- aan Salomon de Nooijer, wonende op de hofstee aan de overzijde van het kanaal.

Informatie afkomstig uit: J. Adriaanse, De Kroniek van Arnemuiden, 4 delen (Goes 1992-1996) en uit Krantenbank Zeeland.

  • De vader van Neeltje Molhoek, Cornelis, zat eerder in de herberg Molhoek
  • Wellicht was er een familierelatie tussen Bernardus Giffard en Jan Giffard van De Vriendschap (3).
  • Het Veerhuis aan het Sloe in Nieuw- en Sint Joosland had dezelfde constructie van veerschipper en veerhuishouder.

Mooie verhalen

Externe links

Bronnen