Middelburg Dronk

Huijsman (2)


Huijsman (2)
Locatie Wal
Periode 1880-1890
Eigenaar A. Huijsman
J.H. Huijsman-Akkermans
Opvolger De Congo


Mco-1890-08-04-003.jpg

Beschrijving

Bierhal aan de Wal B 74 (later vernummerd tot 28).

Geschiedenis

Bierhal (bierhalle) aan de nu niet meer bestaande Wal B 74 (later vernummerd tot 28), die in september 1882 werd geopend door A. Huijsman, die in dezelfde tijd ook een Bierkelder annex Bierbottelarij op de Middelburgse Markt bezat (onder boekhandel De Boer, geopend in 1880), en een bierhal aan de Oude Kerkstraat B 95 - zijn broer had een bierhal ( Huijsman ) in de Gravenstraat. Huijsman had in 1880/1881 ook al een bierhuis op de Noordweg (R 68). In 1890 opende deze Middelburgse bierbaron ook nog eens een bierhal op het Vlissings Wagenplein. Voorlopig zijn alle afzonderlijke zaken opgenomen in één artikel op Middelburg Dronk. Zoals Huijsman het zelf omschreef in een advertentie in de Middelbursche Courant: "De ondergetekenden maakt zijnen geëerden stad- en landgenoten bekend dat hij zaterdag a.s. een bierhalle zal openen in de Oude Kerkstraat, waar hij hetzelfde soort bier voor vijf cent per glas verkoopen zal, als in den bierkelder op den Markt. Aldaar zijn gedurende de kermisdagen alleen tienduizend pintjes verkocht, en acht hij verdere aanbeveling overbodig. Zich bij vernieuwing aanbevelend om ook afgetapt bier aan huis te bezorgen, noemt hij zich steeds achtend uw dienaar, A. Huijsman." Opmerkelijk: in 1883 adverteert Huijsman nogmaals in de krant, nu met de mededeling dat hij een Maastrichtsche Bierhalle heeft geopend in de Oude Kerkstraat (Wijk B 95). Huijsman die het pand aan Wal B 74 verbouwde tot café, opende in 1882 zijn bierhal aan de Oude Kerkstraat B 95. Wanneer Huijsman in 1893 overlijdt, zet zijn weduwe, Johanna Maria Akkermans, de zaak voort; ze staat ook ingeschreven als bierhuishoudster (zeeuwengezocht [1]. In 1895 vertrekt ze en wordt Café De Congo op het adres Wal B 74 geopend en later nog het Het Gouden Slot .

Foto's

Meer afbeeldingen zijn te vinden op Huijsman/fotos.


Naamgeving

Eigenaars

  • A. Huijsman 1882-1893
  • J.H. Huijsman-Akkermans 1893-1895

Bijzonderheden

Mooie verhalen

Adres en contactgevens

Wal B 74 (later vernummerd tot 28) Middelburg.

Externe links

Bronnen

  • Krantenknipsels: Krantenbank Zeeland Zeeuwse Bibliotheek