Middelburg Dronk

Keijlbanc


Keijlbanc
Locatie Spanjaardstraat
Periode 1880-1890
Eigenaar A. van Sorge


SNC00110.jpg

Beschrijving

Een kroeg annex winkel aan de Spanjaardstraat E 89 (later vernummerd tot 5) te Middelburg tussen 1880 en 1910 - het historische pand bestaat nog steeds en is in gebruik als woonhuis.

Geschiedenis

In 1881 vraagt Adriaan van Sorge vergunning aan om in het pand Spanjaardstraat E 89 te Middelburg sterken drank te mogen verkopen. Van Sorge staat bij de site zeeuwengezocht op het adres wisselend geregistreerd als kroeghouder, winkelier en handelaar. Na 1904 verschijnen er geen advertenties meer in de Middelburgsche Courant en lijkt Van Sorge te zijn gestopt met zijn kroeg annex winkel.

Foto's


Naamgeving

Aangezien de naam van de kroeg vooralsnog ontbreekt, is gekozen voor de naam van het pand.

Eigenaars

  • A. van Sorge (1881-1904)

Bijzonderheden

In 1460 bepaalden baljuw, burgemeesters en schepenen van Middelburg dat "alle gemeene vrouwen van levene, die hem (= zich) laten mynnen of cussen omme gelt" nergens anders mochten wonen dan in de "strate genaemt Spaengen". Ook dobbelen en kaartspelen was alleen maar toegestaan "ter dobbelscole" in de Spanjaardstraat. De Spanjaardstraat had in die tijd dus niet zo'n goede naam. (citaat uit "Uit de Middelburgse historie" van Peter Sijnke - uitgave Den Boer, Middelburg, 1978.)

Mooie verhalen

Adres en contactgevens

Spanjaardstraat E 89 (later vernummerd tot 5) Middelburg.

Externe links

Bronnen

  • Krantenknipsels en foto's: Krantenbank Zeeland en Beeldbank Zeeuwse Bibliotheek