Middelburg Dronk

Merveille

 

Merveille

Markt
Middelburg

 

Een herberg die rond 1764 was gevestigd aan de Markt te Middelburg. Later verhuisde de zaak naar de Korte Burg

Geschiedenis

1764
Johan de Merveille

Een advertentie uit de Middelburgsche Courant van 4 oktober 1764 meldt dat Johan de Merveille zich vestigt op de Groote Markt, tusschen de Gort- en Gravestraat te Middelburg. Hij heeft neemt een negotie in oesters over, maar heeft voor klanten ook bekwame gelegenheid om die aan zyn Huis te Eeten te geven - een maand later verhuist De Merveille naar de Korten Burgt.

Foto's


Naamgeving

Aangezien de naam van de herberg nog ontbreekt, is voorlopig gekozen voor die van de eigenaar.

Bijzonderheden

Er is slechts 1 vermelding van Johan de Merveille te vinden op de site zeeuwengezocht m.b.t. tot de verkoop van een huis in de Hoogstraat (zeeuwengezocht [1]) - verdere sporen ontbreken

Mooie verhalen

Externe links

Bronnen