Middelburg Dronk

Minderbroederklooster

 

Minderbroederklooster

Korte Burg
Middelburg

 

Een Klooster annex herberg, dat tussen 1240 en 1574 was gelegen aan de Korte Burg in Middelburg.

Geschiedenis

1240
Pieter van Domburg

In 1240 wordt aan de Korte Burg het Minderbroedersklooster gesticht - het klooster had, als alle andere kloosters, een open herbergfunctie. Als gevolg van de reformatie houdt het Minderbroedersklooster in 1574 op te bestaan en worden de gebouwen verkocht.

Foto's

Meer afbeeldingen zijn te vinden op Minderbroederklooster/fotos.


Naamgeving

Bijzonderheden

  • Pieter van Domburg was van 1252 tot 1262 gardiaan van de Minderbroeders en is daarom opgevoerd als eigenaar.
  • Vaak beschikten de Minderbroeders over een brouwerij. Het zou dus kunnen dat de latere brouwerij De Dry Tonnekens een opvolger van de kloosterbrouwerij is, er zitten immers 2 poorten van brouwerij De Drye Tonnekens - in de Bogardstraat en op het Hofplein. Daar komt nog bij dat er bij opgravingen bij het Van de Perrehuis, het huidige Zeeuws Archief, restanten werden gevonden van het Minderbroederklooster.
  • Wellicht hebben de Tempelieren ook een onderkomen in Middelburg gehad, doch hierover bestaat geen zekerheid. In de Chronijcke van de Graven van Zeelandt van Reygersbergen en Boxhorn (1644, Deel II, pg.105 .) staat: Te Middelburch hebben sy ( de Tempeliers ) mede een schoon Huys ghehadt/ over die Abdie. A.S.`s Gravenzande schrijft in zijn Tweede eeuw-gedachtenis der Middelburgs (1774. pg.38): “De Minrebroeders (Zie Ophelder XII) woonden in het gebouw, `t geen wel eer `t verblijf was geweest der Tempeliers, staande toen op den Korten Burgt, nevens de Abdij, ter plaatse, daar nu is de Koopmansbeurs, de Bogaardstraat, en de huizen, die daar toe en tot een gedeelte der Balans behooren”. In zijn in 2006 verschenen “De tempeliers. De tempelorde tijdens de kruistochten en in de Lage Landen” schrijft Hosten: “De tempeliers hadden in Zeeland bezittingen te Zaamslag, in Middelburg, Zierikzee en bij Vere. De minderbroeders pikten na de arrestatie de goederen van de Tempel te Middelburg in, samen met de augustijnen”. Goudriaan, tenslotte, geeft in de “Kloosterlijst” uit 2010 een eventueel tempelierenklooster te Middelburg een plaats in de eliminatielijst. Dit houdt in, dat hij voor het bestaan ervan geen bevestiging heeft gevonden. Berichten er over rekent hij tot de legendes. Wel Tempelieren in Middelburg of niet, het is in ieder geval wel zeker dat de Minderbroeders een klooster hadden op de Korte Burg.
  • Pas in de stadsrekening van 1592 komt de Minderbroederstraat voor. Later verandert de naam van de straat in Bogardstraat en deze ligt geheel op het terrein van het voormalige klooster. De straat kan haar naam ontleend hebben aan de boomgaard van de Minderbroeders, maar het is ook mogelijk dat de naam refereert aan het in 1601 in de straat staande huis de bogaert.

Mooie verhalen

Externe links

Bronnen