Middelburg Dronk

Orliëns Bar

 

Orliëns Bar

Nieuwstraat 23
Middelburg

 

Hotel-Restaurant-Café dat in ieder geval al vanaf 1957 was gevestigd aan de Nieuwstraat 23 in Middelburg. Het hotel was een zogenaamd Bondshotel, met verlof A (vergunning tot het schenken van zwak-alcoholische drank).

Geschiedenis

In de tweede wereldoorlog fungeerde het pand als noodwinkel. In 1940 werd het in gebruik genomen door Verkoophuis 'Amerikaan'). Chr. Bot vraagt in 1961 verlof A aan op het adres Nieuwstraat 23, een jaar gevolgd door C. Lokhorst. Er is echter ook al een hotel te zien op een foto in 1956. De eigenaar daarvan is nog niet bekend, maar begin jaren 50 woonden er wel leden van de familie Denevers op dat adres. In april 1965 openen C.N.J. Staphorst en H. van Dierendonck de Orliëns Bar op hetzelfde adres. In april 1969 staat het pand als winkelpand te huur.

Foto's

Meer afbeeldingen zijn te vinden op Orliëns_Bar/fotos.


Naamgeving

Eigenaars

  • Chr. Bot (1961-1962)
  • C. Lokhorst (1962-1965)
  • C.N.J. Staphorst en H. van Dierendonck (1965-1969)

Bijzonderheden

  • In de telefoongids het telefoondistrict Breda, uitgave mei 1957 ('bijgewerkt tot 11 maart 1957') staat de zaak al vermeld als 'Hotel-café-restaurant Huize Orliëns, Chr. Bot, cuisinier, Nieuwstraat 23' (Bron: Toon Franken, Zeeuws Archief)

Mooie verhalen

Waterlander/ De Stoppelaar in het pand aan Nieuwstraat 23

Uit het manuscript 'Bravogeroep en handgeklap - de glorieuze jaren van Gerhardus Nicolaas de Stoppelaar in Middelburg', van P.J. SMallegange:

"Johannes Hermanus Waterlander was een zeer welgesteld man. Hij was wijnkoper en directeur van de Middelburgsche Commercie Compagnie. Zijn verÍnogen werd in 1812 geschat op 10 -20,0AA francs - zo bezat hii voor Middelburgse begrippen een zeer groot kapitaal. Tot zijn bezittingen behoorden een huis in de Nieuwstraat G 221 (thans nummer 23), de bierbrouwerij 'De vijfhoek' aan het Koorkerkhof, pakhuizen in het Molenstraatje (Kuiperspoort) en de buitenplaats Het Park in West - Souburg.

Met zijn certifïcaten in de nationale schuld (werkelijke en uitgestelde), contanten en gelden in de firma Waterlander en De Stoppelaar bezat hij bijna 115.000 gulden. Hij was weduwnaar zonder kinderen. Hij overleed op 11 juli 1822. Enige legaten uit zijn vermogen gingen naar nichten en een neef maar in feite was Pieter de Stoppelaar zijn erfgenaam. Hij kreeg na aftrek van de legaten 95.109,51 gulden. Na betaling van rechten en bijdragen additioneel voor het syndicaat resteerden 84.37 5 gulden. Zo verkreeg Pieter de Stoppelaar het huis in de Nieuwstraat, de bierbrouwerij De Viifhoek, de wiinhandel en de buitenplaats Het Park. Pieter werd een vooraanstaand inwoner van Middelburg. Hij was wijnhandelaar, werd wethouder en lid van provinciale en gedeputeerde Staten van Zeeland."

Externe links

Bronnen