Middelburg Dronk

Verseput

 

Verseput

Lange Delft 32
Middelburg

 

Grand Hotel aan de Lange Delft 32 (oude nummering I 33) dat aanvankelijk was gepland aan de Loskade. In 1899 opent Verseput aan de Lange Delft. Dat pand werd in 1929 verwoest door een grote brand. De zaak week toen tijdelijk uit naar een noodgebouw, in dezelfde straat (1930).

Geschiedenis

1899
J.C. Verseput

J.C. Verseput (vanaf 1899) - zat tevens in Verseput (2), Gezelligheid, Du Commerce en Hotel de l' Europe in Domburg

1915
F. Kluivingh

J.C. Verseput (vanaf 1899) - zat tevens in Verseput (2), Gezelligheid, Du Commerce en Hotel de l' Europe in Domburg

Foto's

Meer afbeeldingen zijn te vinden op Verseput/fotos.


Naamgeving

Vernoemd naar de eigenaar. Toen Verseput geen eigenaar meer was werd het hotel ook vaak simpelweg Grand Hotel genoemd.

Bijzonderheden

  • De vijfde foto toont Grand Hotel J.C. Verseput in de Lange Delft. Er is ook nog een foto gevonden van Verseput op een derde -onbekende- locatie. Zie de fotopagina.
  • Mr. Mattheus Cornelis Versluijs trouwde in 1745 met zijn volle nicht Magdalena Cornelia Versluijs. Het echtpaar gaf opdracht tot de bouw van het pand aan de Lange Delft 32 dat omgerekend fl. 18.000,-- gulden kostte. Toen Magedalena Cornelia Versluijs in 1790 overleed woonde ze niet langer in de Lange Delft, maar aan de Kinderdijk (zeeuwengezicht [1]).
  • In het boek 'Woelwater, een leven van overwinning', over het leven van C.A. van Woelderen, burgemeester van Vlissingen in de periode 1919-1945, wordt vermeld dat zijn patriciërsfamilie Van Woelderen-Luyken van 1887 tot 1903 in het pand aan de Lange Delft woonde, dat later hotel Verseput zou worden,

Mooie verhalen

Oorlogsdagboek

Uit 'Het dagboek van de Nederlandse 3e Groep Marine Troepen, 3e Marine Sectie, 1e Marine Compagnie, 1e Marine Bataljon', 13-02-1940:

“Vandaag is het weer koud en het heeft weer eens gesneeuwd. We gaan per auto naar Oostkapelle om daar te oefenen onder leiding van de ‘Huichelaar’ (Sergeant Sicke). Brood meenemen. Daar aangekomen wordt weer eens gelegenheid gegeven om te glijden, waarom hartelijk gelachen wordt. Na afloop hiervan ordonnans- en berichtendienst gedurende een half uur. Daarna vangt de eigenlijke oefening aan waarvoor we zijn gekomen namelijk de sectie in de verdediging, waarbij met losse piepers wordt gepaft. Het geheel verloopt vlot en menigeen wordt pro memorie om zeep gebracht. Daarna vangt de terugtocht aan te voet. Het wordt een behoorlijke mars. Allen verkeren in de beste stemming. Er wordt dan ook veel gezongen. De ziekenverpleger krijgt tamboer allures en probeert de troep met trompetgeschal te begeleiden.

Om 15.00 uur arriveren we in het ‘G.T.O.Z.’ (kazerne) waarna de geweren worden schoongemaakt. Tijdens deze schoonmaak komen we te horen dat onze Majoor drie dagen streng arrest heeft gekregen. De reden hiervan moet zijn dat hij er van beschuldigd wordt de Kapitein te laat te hebben gewaarschuwd over onze hongerstaking van vrijdag jongstleden, en dat hij een slechte stemming onder de jongens zou hebben gebracht, tevens dat hij de jongens niet de goede weg zou hebben gewezen. De Luitenant wordt gesnapt door ‘Jaap Snor’ (Baron Haro van Hemert tot Dingshof). Hij is namelijk tijdens de wacht niet op zijn post en zit in Hotel Verseput aan de thee. Hiervoor ontvangt hij drie dagen kamerarrest. Wij hebben voorgesteld dat als het zo door mocht gaan met straffen, dat de laatste de sleutel van het ‘G.T.O.Z.’ maar onder het schilderhuisje moet leggen zodat dan de geen die het eerst weer vrij komt het gebouw tenminste weer kan openen. Om 15.30 uur hachement halen plunjezakken meebrengen. De dag besluiten we met bonen.”

(Bron Mark van der Mark)

Externe links

Bronnen