Middelburg Dronk

't Fortuintje

 

't Fortuintje

Teerpakhuizenstraat
Middelburg

 

Een herberg die omstreeks 1781 was gevestigd aan de Teerpakhuizenstraat te Middelburg. De Teerpakhuizenstraat verdween, evenals de Winterstraat en het Vlissings Wagenplein, totaal na de aanleg van de Schroebrug en het tangent.

Geschiedenis

1781
Wed. Geerts

In de zogenaamde lootjesboeken van het Onze Lieve Vrouwegasthuis komen drie vermeldingen voor van herberg 't Fortuintje. De eerste twee zijn van 1781 en luiden respectievelijk dat Martinus Paassen, gelogeerd hebbende in 't Fortuintje agter de Teerpakhuizen, in augustus patiënt van het gasthuis is en dat Adriaan van Hallen, logerende in 't Fortuintje agter de Teerpakhuizen, in oktober patiënt is. De derde vermelding deelt mee dat Laurent Hansen, hebbende gelogeerd bij de Wed: Geerts in 't Fortuintje in januari 1785 gasthuispatiënt is - de weduwe Geerts zat eerder in Het Koningsplein aan het Molenwater.

Foto's

Naamgeving

Bijzonderheden

Mooie verhalen

Externe links

Bronnen