Middelburg Dronk

't Paert in de Wieghe

 

't Paert in de Wieghe

Dam 27
Middelburg

 

Een melksalon/café dat omstreeks 1905 was gevestigd aan de Dam F 149 (later vernummerd tot 27) te Middelburg.

Geschiedenis

1905
C. Bruijnooge

Een advertentie uit de Middelburgsche Courant van 12 juli 1905 meldt dat C. Bruijnooge in een melksalon zit op het adres Dam F 149 - verdere gegevens ontbreken.

Foto's


Naamgeving

Ed de Graaff geeft in zijn onvolprezen boek d' Guld Waerrelt. De wondere huisnaamwereld van Middelburg aan 't Paert in de Wiegh een algemeen gangbaar uithangteken was. De voorstelling toont gekarikaturiseerd paard, op de rug gelegen in een wieg met de vier benen in de lucht, gewiegd door een poes. Op de achtergrond ontwaren we een dominant aanwezige ezel, balkend vanaf een preekstoel. De betekenis van de voorstelling is aan de vergetelheid prijsgegeven, maar bezit voldoende zeggingskracht om de fantasie de vrije loop te laten. Het teken was te zien bij bordelen. Verondersteld wordt dat achter de huisnaam de zinsnede 'Het Paar in De Wiege' schuilging.

Bijzonderheden

  • In melksalons werd in die tijd niet alleen melk geschonken, maar men kon er ook een (zwak)alcoholische versnapering nuttigen - zie bij voorbeeld ook De Landbouw, De Nieuwe Landbouw en De Hoope.
  • M. Fokker situeert 't Paert in de Wiegh in zijn Proeve van eene lijst bevattende de vroegere namen der huizen in Middelburg op het adres Dam F 149 - het pand droeg dus al die naam voor 1900.
  • Het Paard in de Wieg was op veel plaatsen de naam van een kroeg, maar niet zomaar een kroeg. Het was of een bordeel of een plek waar hoogzwangere vrouwen terecht konden om anoniem een kind te baren. Als bordeel zal het Paard in de Wieg doorgaans in de meeste plaatsen waar er eentje onder deze naam voorkwam, wel goed bij het scheepsvolk bekend zijn geweest. Condooms werkten toentertijd nog niet goed en geregeld zullen er ongewenste zwangerschappen zijn geweest onder de meisjes van plezier, maar misschien evengoed onder de dochters der gegoede burgerij. Wellicht heeft 't Paert in de Wieghe aan de Dam ook een dergelijk verleden gekend - helaas valt dat vooralsnog niet te achterhalen.

Mooie verhalen

Externe links

Bronnen