Middelburg Dronk

Clubgebouw Molen de Hoop

 

Clubgebouw Molen de Hoop

Vlissings Bolwerk 2
4331 NC Middelburg

juliana@juliana.org
Website
Facebook
Twitter

 

Het Clubhuis, met bar, van Juliana Korpsen Middelburg, in Molen de Hoop aan het Vlissings Bolwerk 2 in Middelburg. De molen is in gebruik als clubgebouw sinds 1973.

Geschiedenis

1973
Juliana Korpsen Middelburg

In 1973 moet tamboers- en pijperskorps Juliana vertrekken uit de oude panden van houthandel Alberts aan Achter de Houttuinen, omdat de gemeente Middelburg die heeft opgekocht. In december 1973 stelt de gemeenteraad een bedrag van ruim 10.000 gulden beschikbaar om Molen de Hoop aan het Vlissings Bolwerk geschikt te maken als oefenruimte voor het korps. De Juliana Korpsen werden opgericht in 1933, door Th. Wijtman en I. de Lange. Juliana kwam voort uit de Christelijke Jongemannen Vereniging.

Foto's

Meer afbeeldingen zijn te vinden op Molen_de_Hoop/fotos


Naamgeving

Bijzonderheden

"De op één na oudste ronde stenen stellingkorenmolen in de stad is in 1735 gebouwd en staat op het Vlissings Bolwerk aan de zuidwest kant van het omwalde Middelburg. Langs de molen loopt een voet- en fietspad. Vroeger was deze hoge, gewitte molen uitsluitend pelmolen en telde acht in plaats van de huidige zeven verdiepingen. Op verzoek van Jacobus Slabbert en andere boekweitmaalders in de stad verleende de Rade der Stad Middelburg in 1736 toestemming om tussen de Vlissingsche en Lange Viele Poorten een nieuwe pelmolen met woning te bouwen met de bepaling een jaarlijkse accijns van twee Ponden Vlaamsch te betalen.

Op 17 september 1753 brandde de molen uit, waarna in 1755 het bovengedeelte werd hersteld. Een boven de noordelijke deur ingemetselde sluitsteen met de tekst HERBOUWD ANNO 1755 herinnert hieraan. Als gevolg van deze brand is deze molen vervolgens iets lager herbouwd, zo wordt beweerd. De proporties van romp en kap lijken dit te bevestigen. Sommigen stellen dat de in 1753 uitgebrande pelmolen daarom een vlucht moet hebben gehad van 29 meter!

Nadat drie geslachten Minderhout eigenaar waren, was de molen tussen 1919 en 1925 in bezit van NV Zeeuwsche Meelmolen en daarna tot 1940 van NV Zeeuwsche Meelmolen Middelburg-Amersfoort. Tot 1920 werd er op windkracht gemalen met vier koppel 17der stenen, twee pelstenen onder de maalzolder en twee builen. In dat jaar werd De Hoop geheel uitgebroken en omgebouwd tot mechanische bloemfabriek. Later werden hier nog elektrische machines voor bewerking van peulvruchten aan toegevoegd. De erwtentrieur en de glanstrommel op de begane grond en alle machines op de laagste drie zolders werden aangedreven door een 20 PK elektromotor. Op de begane grond stond nog een mengmachine met 10 PK elektromotor en een buil met 5 PK elektromotor. Ook waren vroeger vijf elevators aanwezig in de molen. Het in 1920 gesloopte gaandewerk is deels hergebruikt in 'De Hoop en Verwachting' te Borssele.

Door de hoge omringende bomen werd de windvang voor 1940 behoorlijk beperkt. Eigenaar A. van Stolk deed in 1940 de molen over aan N.V. d'Blaauwe Molen in Rotterdam, waarna de gemeente in 1948 eigenaar werd.

Het herstel van de in mei 1940 opgelopen zware oorlogsschade aan de molen werd goed aangepakt in 1954. Tegelijk werd toen de aanbouw met alle machines en twee rond 1920 geplaatste silos met een totale capaciteit van 40 ton verwijderd. Wèl werd dit een restauratie 'voor het oog': het kruiwerk (met ijzeren rollen) werd vervangen door houten blokken, waardoor er niet meer kon worden gekruid. Tot maart 1968 werd de molen verhuurd aan een graanbedrijf.

In 1988 is de molen draaivaardig gerestaureerd met nieuwe kap, gevlucht, bovenwiel, vang en kruiwerk. In 2002 werd de gehele stelling vernieuwd. Eind 2006 werd, net als bij buurman Seismolen, de begroeiing rondom de molen flink aangepakt: er is behoorlijk gekapt en gesnoeid. 'De Hoop' is nu ook van alle kanten goed te zien.

De molen wordt door enkele Zeeuwse molenaars bij toerbeurt aan het draaien gebracht."

  • In september 2013 kost een biertje in de bar van Juliana 1 euro 20. De bar is ook toegankelijk voor het publiek.

Mooie verhalen

Externe links

Bronnen