Middelburg Dronk

Kloveniersdoelen

 

Kloveniersdoelen

Achter de Houttuinen 30
Middelburg

0118 644969
info@kloveniersdoelen.nl
Website
Facebook
Twitter

 

De Kloveniersdoelen is een bekend Middelburgs monument uit 1611, dat in de 17e en 18e eeuw ook een functie als herberg/sociëteit had. Tussen 1795 en 1956 was het gebouw in gebruik als militair hospitaal. Na een grondige renovatie in de jaren '60 vervulde het pand diverse culturele functies. Vanaf 21 juni 2013 heeft het pand weer een horeca- en cultuurfunctie in de vorm van een combinatie van Grand Café en Cinema Middelburg. Vanaf 17 oktober 2013 kan er op donderdag t/m vrijdag ook gedineerd worden in Kloveniersdoelen.

Foto's

Meer afbeeldingen zijn te vinden op Kloveniersdoelen/fotos.


Geschiedenis

1763
Adriaan de Klerk

Tussen 1678 en 1795 is de Kloveniersdoelen eigendom van de Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC). Een advertentie uit de Middelburgsche Courant van 5 juli 1763 geeft aan dat Adriaan de Klerk kastelein annex conciërge in de Kloveniersdoelen is. In de Beschryving van Zeeland van Isaak Tirion uit 1751 wordt al geschreven over het Schuttershof van den Edelen Handboog, het oudste van de stad. Er worden nog twee schuttershoven beschreven: het Schuttershof van den Voet- of Kruisboog (de huidige Sint Jorisdoelen op de Balans) en het Schuttershof van de Busse of der Kloveniers (de huidige Kloveniersdoelen Achter de Houttuinen). Tiriot signaleert dat de burgerij in de schuttershoven spijzen en dranken kan genieten als in andere herbergen, men kan er alleen in sommige 'buitengewonen gevallen Huisvesting krygen'. Tenslotte merkt hij nog op dat de schuttershoven boven de gewonen tappers enige vrijheid van accijns genieten. De Kloveniersdoelen werd gebouwd in de periode 1607-1611 (hiervoor zaten de Kloveniers in Het Gouden Cruys aan de Dam).

1766
Johan Carelse

De Stadsrekening van 1766 meldt het volgende: Toen de Franse Synode in 1766 hier vergaderde, leverde de kok Johan Reckers een maaltijd voor 50 pond Vlaaams in het Schuttershof "tenden de Langeville". Johan Carels kreeg voor kamerrecht, zetten en dekken van de tafel, bedienen en verdere kleinigheden 14 pond Vlaams, 7 schellingen en 3 penningen, terwijl voor wijn 17 pond Vlaams en 18 schellingen werd betaald. Een advertentie uit de Middelburgsche Courant van 20 mei 1769 meldt dat Johan Carels(e) naar Het Wijnkopershuis vertrekt.

1795
Ministerie van Defensie

In de periode 1795-1956 fungeerden de Kloveniersdoelen als Militair Hospitaal. Tijdens de Eerste Wereldoorlog werden er Belgische vluchtelingen ondergebracht.

1957
Gemeente Middelburg

Na de Tweede Wereldoorlog raakte het de Kloveniersdoelen in verval. De tuin was een wildernis. Al in 1960 waren er plannen voor een grootscheepse renovatie en voor de vestiging van het zogeheten Deltamuseum (met uitbreidingsmogelijkheden naar Hof van Tange), maar van die plannen kwam niets terecht. In 1967 werd duidelijk dat het Rijk niet wilde meebetalen aan het museum en had de Gemeente Middelburg nog steeds geen bestemming voor het pand. Het gerenoveerde pand werd evenwel met een expositie opgeleverd in juni 1969. In 1970 was het pand nog tijdelijk in gebruik bij het onderwijs, toen er werd lesgegeven door de Christelijke Detailhandelsvakschool, maar in 1973 werd een huurder gevonden in de Muziekbibliotheek van de Provinciale Bibliotheek Centrale, die met ruimtegebrek kampte in het abdijcomplex in Middelburg. Die organisatie huurde het pand van 1974 tot 1984. In die periode was ook de Zeeuwse Centrale Discotheek in de Kloveniersdoelen gevestigd. Daar kon je grammofoonplaten lenen. Die instelling verhuisde rond 1980 echter naar het pand op de hoek van de Langviele en de Molenberg, recht tegenover de Kloveniersdoelen. In 1984 vonden het Zeeuws Kunstenaars Centrum (ZKC) en de Vereniging Jeugd en Muziek Zeeland (later Nieuwe Muziek Zeeland genoemd) er huisvesting. Gedurende deze periode werden er concerten en tentoonstellingen in de Kloveniersdoelen georganiseerd en werd er volop tegen betaling alcohol geschonken in de bar.

2013
Gemeente Middelburg

Toen Nieuwe Muziek als laatste huurder – het ZKC was al eerder vertrokken - begin deze eeuw definitief naar de Grote Kerk in Veere verhuisde (in een eerder stadium werden nog activiteiten op beide locaties georganiseerd) kwam het pand leeg te staan. Diverse nieuwe bestemmingen voor het pand passeerden de revue, maar sinds 2012 huurt Boekhandel/Brasserie De Drvkkery, van de familie Anbeek, het van de Gemeente Middelburg, om er -na een verbouwing- een Grand Café te gaan exploiteren. Dochter Maartje Anbeek heeft de dagelijkse leiding. Het café opent op 22 juni 2013 en heeft behalve een groot tuinterras ook een multifunctionele ruimte voor culturele en andere activiteiten. Cinema Middelburg huurt een deel van het pand van De Drvkkery om daar voortaan de bioscoop, die ruimte biedt aan 97 bezoekers, te huisvesten. Schietvereniging De Kloveniers blijft gehuisvest op de zolder van de Kloveniersdoelen.

Naamgeving

Vernoemd naar de oorspronkelijke gebruikers van het pand.

Bijzonderheden

  • Kloveniersdoelen beschikt over gratis WiFi
  • Vanaf 19 juli 2013 beschikt Kloveniersdoelen over een terrasvergunning tot 24.00 uur, met uitzondering van zondagen
  • Een beschrijving van het gebouw, van de voormalige website van Nieuwe Muziek: "De fraaie voorgevel met 36 sierankers, naar ontwerp van een onbekende meester, is opge-trokken uit baksteen op een plint van zandsteen. De topgevel boven het bordes in de trant van Vredeman de Vries, is aan weerszijden geflankeerd door sierlijke dakkapellen. Deze topgevel met zandstenen rollaag, eindigt in zwierige voluten en wordt door twee waterlijsten in drie delen verdeeld. Onder de onderste waterlijst zijn twee stenen met de wapens van Middelburg en Zeeland aangebracht. Daarboven bevinden zich op de hoeken obelisken op voetstuk. Dit gedeelte van de middengevel eindigt in een gevelsteen met gebeeldhouwde haakbussen en kogels; een herinnering aan de vroegere bestemming van het gebouw. Het driehoekig fronton met blank wapenschild, bekroond met een vergulde adelaar, wordt gedragen door twee zuilen (caryathiden), waarnaast twee halffiguren (engelen). Het dak is versierd met dakvensters met pirons. Het dubbele bordes heeft een balustrade van zandsteen, versierd met vier leeuwen en de wapens van Zeeland en Middelburg. Aan de binnenzijde van het gebouw wijzen de versieringen van de oorspronkelijke bestemming van het gebouw als huisvesting van de 'schutters van den Bus'. Dit schuttersgilde werd, naar hun wapen, de 'coeuvrine' ook wel als 'de kloveniers' betiteld. In de concertzaal bevindt zich een schouw gesteunt op marmeren pilaren met houten fries, waarop krijgs-attributen zijn afgebeeld alsmede een onbekend familiewapen. Twee balksteunen dragen de wapens van de families Veth en De Vroe."
  • De Gemeente Middelburg maakte op 20 december 2011 bekend: "De Drukkery, bekend van de boekhandel op de Markt, wordt hoofdhuurder en gaat aan de slag met de inrichting van de horecagelegenheid: café en multifunctionele ruimte voor optredens, presentaties en workshops. Daarnaast verzorgt de Drukkery de werkplekken in het soutterain, die te huur zijn voor zelfstandig ondernemers, en het terras in de tuin. Cinema Middelburg verzorgt de filmzaal en verhuist vanaf het Schuttershof naar de Kloveniersdoelen. Alleen is voor de nieuwe inrichting nog een omgevingsvergunning nodig. In deze vergunning wordt de bestemming van de Kloveniersdoelen gewijzigd, zodat horeca en een terras in de tuin mogelijk worden. De zolder blijft in gebruik bij de Middelburgse Schietvereniging ‘De Kloveniers’. In de loop van februari 2012 gaat de verbouwing van start. Naar verwachting kan de eerste film bekeken worden in juli 2012.
  • Kok Johan Reckers zit later in de Campveerse Toren in Veere.
  • 16-02-2012: Verbouwing loopt vertraging op
  • Pianoleraar vertrekt uit Kloveniersdoelen
  • PZC, 01 november 2012:'Extra geld voor Kloveniersdoelen onvermijdelijk'

(Oud-Medewerkers)

Nichon Varenkamp (voorheen o.a. café The Duke),...Langermans

Mooie verhalen

Externe links

Bronnen