Middelburg Dronk

Het Gouden Cruys

Het Gouden Cruys Dam 36, foto Rob van Hese 2012.jpg
Algemeen
Soort Herberg
Eigenaar Guilliaume van Hasselaar
Adres Dam 36
Links
Tijdlijn
Periode 1600-1610
Gebied
Zie ook Dam

Schuttershof annex herberg aan de Dam 36 te Middelburg - het historische pand bestaat nog steeds en heeft thans een woonfunctie.

Geschiedenis

1607
Guilliaume van Hasselaar

In de Beschryving van Zeeland van Isaak Tirion uit 1751 wordt al geschreven over het Schuttershof van den Edelen Handboog, het oudste van de stad. Er worden nog twee schuttershoven beschreven: het Schuttershof van den Voet- of Kruisboog (de huidige Sint Jorisdoelen op de Balans) en het Schuttershof van de Busse of der Kloveniers (de huidige Kloveniersdoelen Achter de Houttuinen). Tiriot signaleert dat de burgerij in de schuttershoven spijzen en dranken kan genieten als in andere herbergen, men kan er alleen in sommige 'buitengewonen gevallen Huisvesting krygen'. Tenslotte merkt hij nog op dat de schuttershoven boven de gewonen tappers enige vrijheid van accijns genieten. De eerst bekende bewoner van het pand was Guilliaume van Hasselaar en hij was wellicht in dienst bij het Schuttersgilde der Colveniers van de Edele Busse als conciërge c.q. kastelein - een dubbelfunctie die men ook bij sociëteiten zag. In 1611 verhuisde het schuttersgilde naar de Kloveniersdoelen Achter de Houttuinen - wellicht behield het pand nog enige tijd de herbergfunctie.

1647
Willem Ingelse

Willem Ingelse is in 1647 bewoner van het pand dat wellicht nog een herbergfunctie heeft, aangezien de site zeeuwengezocht aangeeft dat Susanken Muncks op 22 juni 1854 overleed - haar adres was bij Het Gouden Kruis (zeeuwengezocht [1]). Logeerde Susanken Muncks in Het Gouden Kruis of werkte ze er - raadsels die nog niet zijn opgelost.


Foto's


Naamgeving

De naam van het pand is verbeeld in een ornament aan de voorgevel: twee haakbussen die elkaar kruisen en een gouden kruis.

Bijzonderheden

Huidige eigenaar Karel Meertens heeft veel bronnenonderzoek naar de geschiedenis van zijn huis (zie bijgaande krantenknipsels).

Mooie verhalen

Adres en contactgevens

Dam 36 in Middelburg

Bronnen

Externe links