Middelburg Dronk

De Gesonde Broeder

 

De Gesonde Broeder

Vlissings Wagenplein
Middelburg

 

Een herberg die omstreeks 1760 was gevestigd aan het Vlissings Wagenplein P 230 Middelburg.

Geschiedenis

1760

Een advertentie uit de Middelburgsche Courant meldt dat de Vermaarde Herberg De Gesonde Broeder aan het Vlissings Wagenplein op donderdag 22 maart 1764 openbaar zal worden verkocht.

1805
P. Mansveld

In de zogenaamde lootjesboeken van het Onze Lieve Vrouwegasthuis uit 1805 komt een vermelding voor van herberg De Gesonde Broeder. Deze luidt dat Maria Wouters, meid van den Wed. P. Mansveld in Den gesonden Broeder op het Vlissings Wagenplein, in augustus patiënt van het gasthuis is - verdere gegevens ontbreken.

Foto's


Naamgeving

Naam van het pand.

Bijzonderheden

Mooie verhalen

Externe links

Bronnen