Middelburg Dronk

De Goude Kop

 

De Goude Kop

Noordsingel
Middelburg

 

Omstreeks 1784 een herberg die was gelegen aan de Noordsingel te Middelburg.

Geschiedenis

1784

In de zogenaamde lootjesboeken van het Onze Lieve Vrouwegasthuis komt een vermelding voor van herberg De Goude Kop. Deze luidt dat Meyer Moses - geboren in het Engelse Portsmouth - zijnde een knecht van de schoenmaker Darzeij in den Noord Straat, en hebbende gelogeert over de Noordbrug in De Goude Kop, in juni 1784 patiënt van het gasthuis is. De locatie over de Noordbrug is wellicht de Noordsingel; vlakbij het werk in de Noordstraat - verdere gegevens ontbreken

Foto's


Naamgeving

Bijzonderheden

In 1797 trouwt de uit Londen afkomstige Bella Moses met Abraham Jonas (zeeuwengezocht [1]) - wellicht is er een familierelatie met de eveneens uit Engeland afkomstige Meyer Jonas.

Mooie verhalen

Externe links

Bronnen