Middelburg Dronk

De Groote Kogge

De Grote Kogge is het vierde pand aan de rechterzijde, ca. 1930.jpg
Algemeen
Soort Herberg
Adres Lange Delft I 19
Links
Tijdlijn
Periode 1470-1480
Gebied
Zie ook Lange Delft

Een herberg aan de Lange Delft I 19 te Middelburg.

Geschiedenis

1477

De stadsrekening van 1477 vermeldt in het hoofstuk Kosten ten bate van Gilden dat: Schoenmakers en hunne medeplegers in De Kogge op den hoek van den Vischmarkt bijeen kwamen - het kostte de stad dat jaar 6 pond Vlaams, 10 schellingen en 6 groten. In de uitreksels van de kwartiermeestersrekening 1524 Augustus 1 - 1525 Juli 31 staat het volgende:Betaelt Anthonis in de Cogge over een gelach, dat de heere van Trasengys, geseyt heere van Arnemuyden, gesconcken was, als men met hem sprack aengaende den coop van den ambochte in Mortiere ende Hayman, daer present waren eenege van der wet, secretarys ende quartiermeesters, de somme van 10 schellingen en 6 groten.

1527
Laureys Verloone

De stadsrekening van 1527 meldt het volgende: Toen Burgemeesters en Schepenen ten vorige jare, leest men in de rekening van 1527, gegijzeld waren in het huis De Groote Kogge, verteerden zij 58 pond Vlaams en 19 schellingen. Het Kohier 100ste Penning van 1576 geeft aan dat Laureys Verloone huurder van De groote cogghe is.

Foto's


Naamgeving

Een kogge of kog was een scheepstype dat van de tiende tot de vijftiende eeuw in gebruik was.

Bijzonderheden

  • Theo de Roos, een onschatbare bron van informatie, maakte ons attent op het feit dat de vismarkt in 1477 gevestigd was vanaf de hoek van de Lange Delft/Markt tot aan de hoek van de Gravenstraat/Markt - De Groote en Kleine Kogge waren toen wellicht nog één pand dat de naam De Kogge droeg. De vismarkt werd pas in 1559 op de tegenwoordig Vismarkt gevestigd.
  • Stadsbestuurders werd wel vaker gegijzeld, zoals bijvoorbeeld op 21 juli 1672 in De Zaaiende Landman, Nadorst en Minjoot, waar de gravure Tumult tot Middelburg hierboven het voorspel laat zien.
  • In de huisnamenlijst van M. Fokker heeft De Groote Kogge Lange Delft I 19 als adres, daarnaast, Lange Delft I 20, zit het pand De Kleine Kogge - in de concordantie wordt Lange Delft I 19 later nummer 8; het vierde pand aan de rechterzijde van de straat.

Mooie verhalen

Adres en contactgevens

Lange Delft I 19 in Middelburg.

Externe links

Bronnen

  • Foto´s: Beeldbank Zeeland Zeeuwse Bibliotheek en collecties Theo de Roos en Rob van Hese
  • Krantenknipsel's: Krantenbank Zeeland Zeeuwse Bibliotheek
  • De stadsrekeningen van Middelburg 1500-1549 H.M. Kesteloo
  • Proeve van eene lijst bevattende de vroegere namen der huizen in Middelburg door M. Fokker (Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen, 1904)