Middelburg Dronk

De Kemel

 
 

Eetcafé in het clubgebouw van de jachthaven Middelburg, aan de Kinderdijk 88. Tussen 2012 en 2014 heette de zaak Den Baas en zijn madam.

Geschiedenis

2006
Wesley Brandt en Rene-Michel Gerritsen

Tot ongeveer maart 2012 was de zaak eigendom van Wesley Brandt en Rene-Michel Gerritsen. Samen waren de heren ook eigenaars van Den Fantast aan de Stationstraat in Middelburg en uitbaters van de sportkantine van Tennisvereniging MLTC in Middelburg. Na een zakelijk geschil werd de bar van MLTC verkocht aan Roos en Kees Slagboom (dat werd Baan 13)en zette Brandt beide andere zaken voort zonder Gerritsen. De naam van De Kemel verandert dan in Den Baas en zijn madam. Die zaak bestaat tot oktober 2014.

2015
M. Verger en A. Bustraan

Op 11 april 2015 heropenen Michel Verger en Angelina Bustraan Eetcafé De Kemel in Middelburg, na een grootscheepse verbouwing een schoonmaak. In november van datzelfde jaar stoppen zij er weer mee. Uit het clubblad WSV Arne van november 2015: "Helaas moet ik melden dat de huidige pachters van clubgebouw De Kemel, Angelina en Michel Verger, te kennen hebben gegeven, dat zij het pachtcontract om voor hen moverende redenen niet voortzetten. Het bestuur streeft ernaar om in goed overleg de pacht in andere handen te geven en heeft daartoe gesprekken gevoerd met kandidaat-uitbaters". In januari 2016 wordt bekend dat de zaak zal worden voortgezet onder de naam Eetcafé De Prins op 't Witte Paart.

Foto's

Meer afbeeldingen zijn te vinden op De_Kemel/fotos.


Naamgeving

Bijzonderheden

Mooie verhalen

Soms verzorgt het Vocaal Ensemble Sint Laurens (VES) een optreden in De Kemel. Dat gebeurt al zittend en staand rond de stamtafel, tegen levering van drank en bitterballen.

Externe links

Bronnen