Middelburg Dronk

De Koestal

 

De Koestal

Turfkaai 5
Middelburg

 

Een herberg die tussen ca 1784 en 1822was gevestigd aan Turfkaai H 184 (later vernummerd tot 5) in Middelburg. Het historische pand bestaat nog steeds is thans een kledingzaak.

Geschiedenis

1784
J. Paulus

Een advertentie uit de Middelburgsche Courant van 11 november 1784 geeft aan dat De Koestal, zynde een Tappers-Huis of Herberg, staande en gelegen aan de Turf of Houtkaay te koop is. J. Paulus staat bij de burgerlijke stand in 1797 geregistreerd als herbergier op het adres Turfkaai H 184 dus wellicht heeft hij De Koestal in 1784 gekocht. J. Paulus zat een paar jaar later ook in ´t Hof van Brussel aan de Oostpunt in Middelburg.

1822
J.F. de Braay

Een advertentie uit de Middelburgsche Courant van 19 november 1822 meldt dat er een Hypotheek- en verbandbrief van f 200,-- ten laste van Johannes Franciscus De Braay wordt verkocht onder verband van een Huis en Erve, genaamd Het Koestal, staande en gelegen op de Turfkaai binnen Middelburg, Wijk. H no. 184 - helaas is vooralsnog niet bekend of De Koestal toen nog een herberg was.

Foto's


Naamgeving

Bijzonderheden

Mooie verhalen

Externe links

Bronnen