Middelburg Dronk

´t Hof van Brussel

 

´t Hof van Brussel

Punt
Middelburg

 

Een herberg die rond 1789 was gevestigd aan de (Oost-) Punt te Middelburg.

Geschiedenis

1789
J. Paulus en Wed. Paulus

In de zogenaamde lootjesboeken van het Onze Lieve Vrouwegasthuis komen drie vermeldingen voor van de herberg 't Hof van Brussel. De eerste meldt dat Johan Roulof, hebbende gelogeerd in 't Hof van Brussel aan de Punt in oktober 1789 patiënt was in het gasthuis. De tweede deelt mee dat Jan Ketter, hebbende gelogeerd op de Rotterdammer Kaai bij Jan Paulus in september 1790 gasthuispatiënt is. De derde vermelding geeft aan dat Albert Galblom, hebbende gelogeerd in 't Hof van Brussel bij de wed. Paulus, in november 1808 patiënt van het gasthuis is.

Foto's


Naamgeving

Bijzonderheden

  • In 1797 zit J. Paulus in herberg De Koestal aan de Turfkaai - dit is, zeker gezien het tijdsbestek, wellicht dezelfde als Jan Paulus. Misschien had Paulus tegelijkertijd twee herbergen en dreef zijn vrouw de ene en hij de andere. Het feit dat vrouw Paulus wordt opgevoerd als weduwe wil ook nog niet zeggen Jan Paulus was overleden, omdat ook gescheiden vrouwen de titel weduwe voerden. De site zeeuwengezocht bracht geen uitsluitsel aangezien er geen Jan Paulus te vinden is.
  • De Punt of Oostpunt wordt in de 18de eeuw weleens aangeduid als Rotterdammer Kaai, ook wanneer het om dezelfde herberg gaat, zoals bijvoorbeeld bij De Rotterdammer Kelder en nu bij 't Hof van Brussel.
  • Er was eind 18de nog een herberg met de naam 't Hof van Brussel (2), namelijk in de Kalkstraat.

Mooie verhalen

Externe links

Bronnen