Middelburg Dronk

De Nagtegaal


De Nagtegaal
Locatie Segeersweg
Periode 1660-1670
Eigenaar Hertog, J.
Schalkrijk, J.


Segeersweg, ca. 1900.JPG

Beschrijving

Herberg aan de Segeersweg te Middelburg

Geschiedenis

Herberg de nachtegaele’ buiten de Segeerspoort (St-Geertruidspoort, op de kaart iets rechts van het midden onderaan bij de brug over de singel, vandaag de Goese Korenmarkt) wordt genoemd in de "Brief van de maand mei" van de Universiteit Leiden ([1] de) hieruit blijkt dat herberg De Nagtegaal al in 1664 bestond en wellicht al eerder. De site zeeuwengezocht geeft aan dat Jan Hertog in 1759 herberg De Nagtegaal voor 300 Belgische ponden verkoopt aan Jacobus Schalkrijk ([2]). Gerrit Meijer verkoopt de herberg in 1763 voor 216:13:4 ponden aan Anthonie Nooteboom, die een jaar later tevens de herberg Rustenburg in bezit heeft. Nooteboom verkoopt De Nagtegaal in 1775 aan Eldert Foppe voor 216:13:4 ponden en een jaar later (hij heeft de zaak wellicht weer teruggekocht) aan Levinus Timmerman voor 166:13:4 ponden. In 1783 verkoopt J. Boone de herberg voor 220 ponden aan Willem van Alder, deze lijdt behoorlijk verlies wanneer hij de herberg een jaar later voor 180 ponden doorverkoopt aan J. de Rijke. Jannetje Sturm verkoopt herberg De Nagtegaal in 1791 voor 200 pond aan Hendrik Sturm en wanneer deze het pand in 1794 voor 145 pond aan Jacobus Leijnse verkoopt is er niet langer sprake van een herberg in de koopakte, doch staat er huis.

Foto's


Naamgeving

Eigenaars

 • J. Hertog (1759)
 • J. Schalkrijk, (1759)
 • G. Meijer (1763)
 • A. Nooteboom (1763-1775) - zie ook Het Roode Schilt
 • E. Foppe (1775)
 • L. Timmerman (1776)
 • J. Boone (1783)
 • W. van Alder (1783-1784)
 • J. de Rijke (1784)
 • J. Sturm (1791)
 • H. Sturm (1791-1794)

Bijzonderheden

De Segeersweg - die haaks op de Hoge Brug over het spoor stond - verdween tijdens de aanleg van de wijk Dauwendaele.

Mooie verhalen

 • Uit de rubriek 'Brieven als Buit', van de faculteit Geesteswetenschappen van de Universiteit Leiden:

"Er mogen nu dan wel drie dieven van straat gehaald zijn, toch zijn nog niet alle misdaden in de stad opgelost. Pieternelle en Maetie melden dat de waard van herberg ‘de nachtegaele’ buiten de Segeerspoort (St-Geertruidspoort, op de kaart iets rechts van het midden onderaan bij de brug over de singel, vandaag de Goese Korenmarkt) gevangen zit. Ook zijn vermeende vrouw, die eigenlijk een bijzit is, zit gevangen. Al hun huisraad is in beslag genomen. Pieternelle meent te weten dat het paar het oudemannenhuis bestolen zou hebben, maar Maetie maakt daar in haar brief geen melding van. Volgens haar is het nog onduidelijk wat er aan de hand is. Ze schrijft: “Den eenen seght dus, den handeren soo. De sekerheijt en kan men niet schrijven.” Hier duikt een typisch Zeeuws kenmerk op dat al in een andere brief van de maand aan bod kwam (zie de brief van de maand mei 2011): Maetie schrijft een h aan het begin van het woord anderen.

Voor Pieternelle, de moeder van de gebroeders Jansen, komt het gebeuren wel heel dichtbij. Ze staat immers op goede voet met een zekere Marij, wiens man een goede vriend was van de waard en veel met hem optrok. Marij en haar man zijn op een nacht gevlucht uit vrees ook gevangengenomen te worden. Het koppel werd later inderdaad opgeroepen om voor het gerecht te verschijnen en al hun bezittingen werden door de instanties geïnventariseerd. Marij heeft tegenover Pieternelle beweerd onschuldig te zijn, maar onze briefschrijfster weet echt niet meer wat ze kan geloven:

Maer Marij met haer man syn duer (door/weg). Anders souwen sy daer (in de gevangenis) oock sytten. Al haer goet (hun spullen) is opgeschreven van heeren wegen (op last van de heren). Sy syn ingedacht (gedagvaard), maer sullen niet kommen, dat weet ick wel. De vrouwe seght dat sy ontschuldich is en dat syt niet daer van weet. Hoet (hoe het) is dat weet ick niet. Sy heeft tegen mijn en meer andere den [e]euwigen genacht (vaarwel) geseit en dat by nacht en soo daer gegaen."

Adres en contactgevens

Segeersweg Middelburg

Externe links

Bronnen

 • Krantenknipsel en foto: Krantenbank Zeeland en Beeldbank Zeeuwse Bibliotheek