Middelburg Dronk

Rustenburg

 

Rustenburg

Rustenburgs Voetpad
Middelburg

 

Een herberg die eind 18e eeuw aan het toenmalige Rustenburgs Voetpad (in de huidige wijk Dauwendaele) in Middelburg heeft gelegen. Dit voetpad, dat ook wel Potte-wegeling werd genoemd, lag op de plek waar nu de gemeentelijke begraafplaats ligt.

Geschiedenis

1764
A. Nooteboom

In 1764 verkoopt A. Nooteboom de herberg Rustenburg voor 176 pond Vlaams 13 schellingen en 4 penningen aan een onbekende koper. Misschien was er sprake van een juridisch foefje, want in 1793 verkoopt hij Rustenburg opnieuw, nu voor 106 pond Vlaams 13 schellingen en 4 penningen aan J. van Dijk (zeeuwengezocht [1]). In 1800, tenslotte verkoopt Jan Krijger Rustenburg voor 126 pond Vlaams aan Jacob van Buuren (zeeuwengezocht [2]). Het is vooralsnog niet bekend hoelang de herberg heeft bestaan. Zie ook De Nagtegaal en Het Roode Schilt. In de gedrukte stadsrekeningen van Middelburg van H.M. Kesteloo (deel 1700-1810 pagina j. 35) staat dat Rustenburg aan de Segeersweg al in 1710 een tapperij was.

Foto's

Meer afbeeldingen zijn te vinden op Rustenburg/fotos.


Naamgeving

  • In 1977 werd in de wijk Dauwendaele in Middelburg bejaardencentrum Rustenburg in gebruik genomen, vernoemd naar het voormalige Huis Rustenburgh. (Zie de fotopagina).

Bijzonderheden

In de wijk Dauwendaele komt men het Rustenburgplantsoen en het bejaardentehuis "Rustenburg" tegen. In het verleden komt de naam Rustenburg tweemaal voor. Allereerst kennen wij de buitenplaats Rustenburg, gelegen aan de Noord West zijde van Kleverskerke. de naam komt ook voor op de kaart van Hattinga (1752) en op de Kaart van Walcheren van de Gebroeders Abrahams (1829). waarschijnlijk hebben we hier te maken met een wat kleinere buitenplaats aangezien de naam in de literatuur verder nergens meer wordt genoemd. In de tweede plaats was daar, tot aan de inundatie van Walcheren, het Rustenburgs Voetpad, dat liep vanaf de Noordzijde van de Segeersweg naar de Oude Havendijk bij de begraafplaats. Dit voetpad was waarschijnlijk genoemd naar de oude herberg "Rustenburg", welke eind 18e eeuw daar in die buurt moet hebben gelegen. Op 13 maart 1807 kocht N.C. Lambrechtsen, die we al hebben leren kennen als eigenaar van De Dolfijn, het "Huis en Erf, annex Moeshof, groot 50 Roeden, zijnde van ouds een herberg Rustenburg, staande op de Noordhoek van het Potte-wegeling aan de Segeersstraatweg......". Het Pottewegeling was waarschijnlijk de oude benaming van het Rustenburgs Voetpad. De naam Rustenburg heeft overigens in de loop der tijden aanleiding gegeven tot enige verwarring. In de catalogus van de "Zelandia Illustrata" van Landsbeheer en Nagtglas wordt Rustenburg verward met de al eerder genoemde buitenplaats Rusthof (zie artikel na De Dolfijn), eveneens gelegen aan de Segeersweg. Oorzaak van dit alles is waarschijnlijk het feit dat in het prentenboek "Speculum Zelandia" dat omstreeks 1662 door Nicolaas Visscher werd uitgegeven, een prent voorkomt onder de naam "Rustenburgh". Het is vrijwel zeker dat het hier een afbeelding betreft van de buitenplaats "Rusthof".

Mooie verhalen

Externe links

Bronnen