Middelburg Dronk

De Stad Goes (1)


De Stad Goes (1)
Locatie Turfkaai
Periode 1880-1890
Eigenaar F.X. Bouwens
Opvolger Centraal 2


SNC00116.jpg

Beschrijving

Een ruig etablissement aan de Turfkaai H 174 (later vernummerd tot 29) tussen 1880 en 1892. Aan het eind van de eeuw werd het pand afgebroken en kwam er een nieuw voor in de plaats - de gevelsteen geeft aan dat het huidige pand in 1907 werd gebouwd.

Geschiedenis

Aan de Turfkaai zat al in 1844 een herberg die uitgebaat werd door J.(Jan) Pasveer. Toen Pasveer in 1860 stierf werd de zaak door de Wed. J. (Jans) Pasveer (geboren Domenie) voortgezet - ze had de herberg tot 1874, toen ze werd opgevolgd door J. Hoostmans. In 1881 vraagt de Wed. C. Wendels vergunning aan voor het pand. In 1885 neemt P.M. Bouwens de zaak over die vanaf nu het logement De Stad Goes heet. Het had een drankvergunning, er werd flink gedanst en er werd melding gemaakt van 'losbandige bediening'. Dat laatste zouden we tegenwoordig gewoon prostitutie noemen. P.M. Bouwens vertrekt in 1888 naar het bierhuis P.J. Janssens aan de Pottenmarkt - F.X. Bouwens neemt De Stad Goes over.
De Stad Goes kreeg in 1892 klaarblijkelijk een laatste waarschuwing van de gemeente. Het moest klaar zijn met alle losbandigheid en in de Middelburgsche Courant van 3 februari 1892 verklaart de eigenaar F. X. Bouwens plechtig dat er vanaf 14 februari niet meer wordt gedanst en dat de bediening 'prompt en civiel' zal zijn. Dat mocht niet baten; Bouwens moest zijn zaak al op 28 januari 1892 bij veiling verkopen en in 1894 vinden we hem terug als bewoner van de toen wat armoedige Lange Geere. De naam De Stad Goes was blijkbaar een aantrekkelijke handelsnaam. In 1898 hernoemt eigenaar Steinmetz van De Witte Leeuw aan de Varkensmarkt zijn logement tot De Stad Goes (2).
In 1892 zit F.X. Bouwens in de bierhal die voorheen van P.J. Janssens was, op de Pottenmarkt. Vermoedelijk nam hij die zaak over van zijn vader of broer. Tegelijkertijd baat Bouwens tevens Het Bredasche Veerhuis uit.

Foto's

Meer afbeeldingen zijn te vinden op De_Stad_Goes_(1)/fotos


Naamgeving

Eigenaars

  • J. Pasveer (1844-!860)
  • Wed. J. Pasveer (1860-1874)
  • J. Hoostmans (1874-1881)
  • Wed. C. WEndels (1881-1885)
  • P.M. Bouwens (1885-1888)
  • F.X. Bouwens (1888-1892)

Bijzonderheden

Mooie verhalen

Adres en contactgevens

Turfkaai H 174 (later vernummerd tot 29) Middelburg.

Externe links

Bronnen

  • Krantenknipsels: Krantenbank Zeeland Zeeuwse Bibliotheek
  • Foto: Rob van Hese, 2011