Middelburg Dronk

Den Admiraal Tromp

 

Den Admiraal Tromp

Punt
Middelburg

 

Een Herberg die omstreeks 1767 was gevestigd aan de (Oost)Punt O 214 te Middelburg. In de concordantie komt O 214 niet voor, echter O 212 is vernummerd tot Havenstraat 1, dus op die hoogte moet de herberg gelegen hebben.

Geschiedenis

1767
Izaak Charles

Een advertentie uit de Middelburgsche Courant van 1767 meldt dat Izaak Charles herbergier in herberg Den Admiraal Tromp is. De herberg bestaat in 1779 nog steeds, het is echter niet duidelijk of Charles toen nog eigenaar was.

1783
Nicolaas Janse

In de zogenaamde lootjesboeken van het Onze Lieve Vrouwegasthuis uit 1783 komt een vermelding voor van herberg Den Admiraal Tromp. Deze luidt dat Hendrik Bakmans, gelogeerd bij Nicolaas Janse in Den Admiraal Tromp op de Rotterdammer Kaaij, in november patiënt van het gasthuis is. Weduwnaar Nicolaas Janse trouwt in 1785 met Catharina van Doorn (zeeuwengezocht [1]) - het is niet bekend of hij toen nog in Den Admiraal Tromp zat.

Foto's

Meer afbeeldingen zijn te vinden op Den Admiraal Tromp/fotos


Naamgeving

Spreekt voor zich.

Bijzonderheden

  • De afbeelding hierboven betreft een schilderij van Johannes Hermanus Koekkoek dat laat zien hoe er op de (Oost)Punt uitbundig feest werd gevierd bij de opening van de nieuwe haven op 9 augustus 1817 door Willem I.
  • Op de site zeeuwengezocht is niets bekend over Izaak Charles. Pieter Charles staat in 1757 op de site vermeld als bemanningslid (functie ziekentrooster) der schepen van de Admiraliteit van Zeeland. Wellicht was er een familierelatie tussen Izaak en Charles, wat de naam van de herberg zou kunnen verklaren.
  • De Punt werd in die tijd soms aangeduid als Rotterdammer Kaaij, niet te verwarren met de Rotterdamsekaai die in het verlengde van de Punt ligt.

Mooie verhalen

Uit particulier bezit (A.J. Hubregtse) een foto van scheepstimmerwerf De Hoop, opgericht in 1879 door Adriaan Meerman uit Arnemuiden aan de oostpunt, later Punt. Op de voorgrond een bootje met daarin staand scheepsmaker Willem Cornelis Petiet, aan de riemen zijn zoon, later vader van Truus Petiet. W.C. Petiet woonde bij de werf aan de Kleine Werfstraat T 130 (in 1888 nog op het adres Buiten de Nieuwe Poort P 139a. dat in 1892 werd gewijzigd in Eigenhaardstraat P 139a) . In 1892 werd de werf failliet verklaard en in 1897 overgenomen door de uit Rotterdam afkomstige Cornelis Mak, scheepsbouwmeester en dokbaas van het Prins Hendrikdok. Sinds de overname was de scheepswerf in de volksmond bekend als 'het werfje van Mak'. Cornelis Mak werd na zijn overlijden in 1911 opgevolgd door zijn zoon Willem Marinus Mak, die eveneens dokbaas was van het droogdok. De scheepswerf mocht in 1933 voor de gemeente Arnemuiden een nieuwe veerboot bouwen voor de veerdienst over het Arnekanaal bij Arnemuiden. Op 23 april 1936 brandde de werf af en in 1938 kreeg de directeur van Gemeentewerken van B&W van Middelburg opdracht een bestemming te vinden voor het terrein aan de Punt, waarop Mak voorheen een klein sleephellingbedrijf uitoefende. Dit is uiteindelijk niet gelukt.

Externe links

Bronnen

  • Krantenknipsels:Historische Kranten Koninklijke Bibliotheek
  • Zeeuwengezocht [2]
  • Foto's: Toon Franken/A.J. Hubregtse