Middelburg Dronk

Graaf Lodewijk

 

Graaf Lodewijk

Schuitvlotstraat 1
4331 SX Middelburg

 

Een herberg die van 1600 tot 1910 gevestigd was aan de Schuitvlotstraat N 211 (later vernummerd tot 1) in Middelburg - een voorloper van Tapperij Schuitvlotstraat.

Geschiedenis

1600

In juni 1600 vertoeven Pieter Stoffelsz Mattemburch, rentmeester van Cats op Noord-Beveland, en Daniel Boutellier, bottelier van de graaf van Buren, vijf dagen in herberg Graeff Lodewijck. Een advertentie in de Middelburgsche Courant van 24 april 1824 situeert Graaf Lodewijk als te koop staand pand aan de Schuitvlotstraat N 211 op de hoek van de Pijpstraat. Wellicht wordt het pand dan duchtig verbouwd of deels afgebroken, aangezien een advertentie in dezelfde courant 3 jaar later melding maakt van het nieuwe Gebouw aan de Schuitvlotstraat N 211 - winkelier J.J. Baal (zeeuwengezocht [1]) heeft er dan Thoolsche aardappelen a 12 cents te koop.

1881
J. Leijdekkers en G. Stam

Johannes Leijdekkers had al in 1869 een winkel op het adres Schuitvlotstraat N 211, doch pas in 1881 vraagt hij op het adres vergunning aan om sterken drank in het klein te mogen verkopen en is de tapperij een feit - in 1895 staat hij nog steeds op het adres geregistreerd als tapper (zeeuwengezocht [2]). Een jaar later trouwt zijn dochter Helena Magdalena met Gijsbertus Stam (zeeuwengezocht [3]). Leijdekkers verhuist naar de Brakstraat en Stam neemt de tapperij over. In 1897 vertrekt Stam naar Het Vogelengezang aan de Turfkaai.

1897
N. Minderhoud en A. Murk

In 1897 volgt Noach Minderhoud (zeeuwengezocht [4]) Stam op - hij vertrekt in 1906 naar Centrum aan de Gravenstraat. In 1909 vraagt Antoni Murk (zeeuwengezocht [5]) vergunning aan op het adres. Het laatste bericht dat valt te vernemen van Schuitvlotstraat N 211, is het feit dat de gemeente in 1917 van plan was het pand te slopen, wat uiteindelijk toch niet gebeurde.

Foto's


Naamgeving

Waarschijnlijk is de herberg vernoemd naar graaf Lodewijk van Nassau, de broer van Willem van Oranje.

Bijzonderheden

  • In het Reis-boek door De Vereenigde Nederlandsche Provincien, en der zelver aangrenzende Landschappen en Koningrijken: Behelzende, benevens een naauwkeurige beschryving der Stede, Een aanwyzing van de Schuyt- en Wagen-vaarten. : Mitsgaders de bekwaame Herbergen daar de Reyzigers in ieder Stad konnen Logeren: Gelijk ook meer andere dingen welke in het Reyzen zoo dienstig als waar te nemen zijn, Auteur: Jan Claesz ten Hoorn (Amsterdam, 1689) komt herberg Graaf Lodewijk ook voor.
  • Over de oorsprong van de naam Schuitvlotstraat op de website Zeeuwse Ankers: "Het is op Walcheren een vertrouwd, maar tegelijk ook vreemd woord: schuitvlot. Het komt vandaag voor op straatnaambordjes in stad en dorp, maar het ontbreekt in vrijwel alle woordenboeken, zelfs in het Woordenboek der Zeeuwse dialecten. Een schuitvlot was noch vlot noch schuit. Het was de aanlegplaats of -steiger van schuiten. Dat waren allesbehalve imposante vaartuigen, maar smalle, platboomde schuitjes die tot ver in de 19de eeuw de verbinding onderhielden tussen de dorpen en steden op Walcheren. Ook van de andere Zeeuwse eilanden is zoiets bekend."
  • De verdwenen Dambrug tussen de Dwarskaai en de Schuitvlotstraat werd later herplaatst als de Spijkerbrug tussen de Rouaansekaai en de Kinderdijk.

Mooie verhalen

Adres en contactgevens

Schuitvlotstraat N 211 (later vernummerd tot 1) Middelburg

Externe links

Bronnen