Middelburg Dronk

Centrum

Een café aan Plein 1940 3 in Middelburg in de oorlog was de zaak gevestigd in de Latijnse Schoolstraat D 26 waar eerder 't Hof van Holland en Novum gevestigd waren. Centrum is een voorloper van La Liberté, De Malle Molen, Flaix, Subway en Bar Gaudi.

Geschiedenis

1925
C.B. Koolwijk

Op 24 december 1924 opent Cornelis Bernardus Koolwijk (zeeuwengezocht [1]) Burger Café 't Centrum - hij overlijdt 2 jaar later (zeeuwengezocht [2])

1927
A.J. Adriaansen

A.J. Adriaansen volgt in 1927 Koolwijk op en vertrekt 2 jaar later naar Zeelandia.

1929
J. Kraak

Op 20 april heropent J. Kraak café 't Centrum en heeft weleens Jazzband-muziek in zijn zaak.

1930
Tiebo Buurke

Fiebo Buurke (zeeuwengezocht [3]) is de volgende eigenaar van het café - hij vraagt in augustus 1930 verlof A aan voor het pand.

1931
G. Rinkel

Gerrit Rinkel is de volgende eigenaar van het café - hij zit later Zeelandia (2).

1932
D. Westerwaal

In oktober 1932 vraagt D. Westerwaal verlof A aan voor het perceel Latijnse Schoolstraat D 26.

1939
I. Joziasse

Een advertentie uit de Middelburgsche Courant van 1 december 1939 meldt dat Izaak Joziasse zijn café De Geere tijdelijk verplaatst naar de Latijnse Schoolstraat.

1940
P. Minderhoud

Als het café Minderhoud (2) aan de Gravenstraat in 1940 wordt verwoest, verhuist eigenaar Piet Minderhoud in september van dat jaar naar het pand Latijnse Schoolstraat D 26, waar sinds 1925 café 't Centrum was gevestigd. Minderhoud verhuist tijdens de wederopbouw naar het nieuwe Plein 1940, waar hij op 21 mei 1952 zijn nieuwe café opent dat hij de naam café Centrum geeft.

1960
Jeremias van den Berge

Op 6 mei 1960 heropent Jeremias van den Berge café Centrum en komt een einde aan de Minderhoud dynastie.

1963
H. Diesveld

In 1964 zit Hub. Diesveld in de zaak.

1965
Martha Luitjes

Martha Luitjes komt in 1965 in Centrum en zij is de laatste eigenaar van het café - midden jaren '90 vestigt La Liberté zich in het pand

Foto's

Meer foto's zijn te vinden op Centrum/fotos.


Trivia

  • Er stonden meerdere biljarts. Je mocht alleen op het wedstrijdbiljart spelen als men zeker wist dat je goed kon biljarten. Ooit was Mies van de Berg hier kastelein.

Mooie verhalen

  • Piet Minderhoud had de bijnaam De Watergeus omdat hij in de oorlogsjaren, toen jenever schaars was, de jonge- of ouwe klare aanlengde met gedistilleerd water. Er was in die tijd ook een Middelburger die in de café's de bijnaam De Staert droeg - hij was erg op de penning en gaf nooit een rondje. Daarom weigerde hij steevast elke consumptie die hem werd aangeboden met de woorden: "Dank je, ik heb nog een staartje".
  • Toen Piet Minderhoud noodgedwongen café in de Latijnse Schoolstraat hield, werd hij vaak, staand in het deurgat gesignaleerd door leerlingen van het er tegenover staande gymnasium. Zij gaven hem de bijnaam Socrates, omdat hij veel weg had van de Griekse filosoof - café Centrum was echter verboden terrein voor de gymnasiasten (bron: "Opeens was alles anders. Oorlogsjaren in Middelburg 1940-1945" van J.J. van der Weel, Uitgeverij Den Boer | De Ruiter & de Stichting OOGgetuigen van de 20ste eeuw Zeeland, november 2004).

Externe links

Bronnen