Middelburg Dronk

Het Fransche Koffihuys

 

Het Fransche Koffihuys

Lange Burg
Middelburg

 

Koffiehuis annex winkel aan de Lange Burg te Middelburg. De Lange Burg werd verwoest in W.O. II en werd min of meer vervangen door de Nieuwe Burg - wellicht opvolger van Den Rooden Thoorn en 't Franse Coffyhuys.

Geschiedenis

De Middelburgsche Courant meldt dat mensen die nog wat te goed hebben van wijlen Francois Basset zich kunnen melden in Het Fransche Koffihuys - Basset, eigenaar van het koffiehuis, overleed op 29 december 1761 (zeeuwengezocht [1]). Een advertentie uit de Middelburgsche Courant van 13 augustus 1763 geeft aan dat B. van Reenen Het Fransche Koffihuys aan de Lange Burg uitbaat. In december 1774 staat Het Fransche Koffihuys, met nog steeds B. van Reenen als eigenaar, te koop - verdere gegevens ontbreken vooralsnog.

Foto's


Eigenaars

  • F. Basset (1760)
  • B. van Reenen 1763-1774

Bijzonderheden

In hetzelfde tijdsbestek was Adriaan van Reenen kastelein in het Heeren Logement van Oranje (2) aan de Lange Delft - het is echter niet bekend of er een familierelatie tussen de twee bestond.

Mooie verhalen

Externe links

Bronnen

  • Krantenknipsels: Historische Kranten Koninklijke Bibliotheek