Middelburg Dronk

Heeren Logement van Oranje (2)

 

Heeren Logement van Oranje (2)

Lange Delft 70
Middelburg

 

Een logement dat in ieder geval tussen 1760 en 1788 was gevestigd in de Lange Delft H 14 (later vernummerd tot 70) te Middelburg. De zaak was een voorloper van Heeren Logement Antwerpen, Vlaanderen en Societeit De Vriendschap.

Foto's

Meer afbeeldingen zijn te vinden op Heeren Logement van Oranje (2)/fotos.

Geschiedenis

1767
A. van Reenen

Een advertentie uit de Middelburgsche Courant van 1767 geeft aan dat het Heeren Logement van Oranje gevestigd was aan de Lange Delft - Adriaan van Reenen is er kastelein, ook in 1768. Op enig moment verandert de naam in Heeren Logement Antwerpen - wellicht in 1788, want dan staat de herberg te koop - niet zo vreemd want de naam van het pand is Groot Antwerpen. In 1816 draagt het logement wederom de naam Heeren Logement van Oranje - het pand staat in 1818 te koop, doch een advertentie uit de Middelburgsche Courant van augustus 1822 geeft aan dat de zaak nog steeds dezelfde naam draagt. In 1829 heeft Thomas Hellens Bruls op het adres een logement annex koffiehuis dat de naam Vlaanderen draagt.

Naamgeving

Bijzonderheden

In hetzelfde tijdsbestek was B. van Reenen eigenaar van Het Fransche Koffihuys aan de Lange Burg - het is echter niet bekend of er een familierelatie tussen de twee bestond.

Mooie verhalen

In 1823 ondernam de schrijver Jacob van Lennep met zijn kompaan Dirk van Hogendorp een gedeeltelijke voettocht door Nederland en hierbij werd ook Middelburg aangedaan waar gelogeerd werd in het (Heeren) Logement van Oranje. Op bladzijde 223 zegt Van Lennep daar het volgende over: Aan de overzij gekomen namen wij een rijtuig en reden met goede paarden over een straatweg tot aan de poort van Middelburg, waar de Voerman ons neerzette, daar hij ons niet verder brengen wou omdat de verjaardag des konings nu gevierd werd en er voetzoekers werden afgestoken. Zeer te onvrede wandelden wij de stad in, vonden in het logement van Oranje onze koffers derwaarts uit Gorkum verzonden. Nu wees men ons eene kamer met twee bedden aan, waar het naar gerooide vlas stonk (het waren de nog niet gedroogde vloermatten) en welke geen lucht ontfing dan door een raam, dat op een binnengang uitkwam. VAN HOGENDORP weigerde gladaf daar te slapen en ontfing na eenige wederzijdsche hooge woorden eene heerlijke groote voorkamer met drie ramen; ik moest mij voor één nachtje met de stinkende kamer vergenoegen, doch kreeg den dag daaraan eene betere. 's Avonds soupeerden wij te half tien met een' Duitscher, een Dordrechtenaar en een man daar niets aan was. Het eten was weinig maar goed.

Externe links

Bronnen

  • Krantenknipsels: Delpher
  • Google Books
  • Jacob van Lennep, Nederland in den goeden ouden tijd. Zijnde het dagboek van hunne reis te voet, per trekschuit en per diligence van Jacob van Lennep en zijn vriend Dirk van Hogendorp door de Noord-Nederlandsche provintiën in den jare 1823 (ed. M.E. Kluit). uitgeversmaatschappij W. de Haan, Utrecht 1942.