Middelburg Dronk

Heeren Logement Antwerpen

Een logement dat tussen 1788 en 1829 was gevestigd aan Lange Delft H 14 (later vernummerd tot 70) in Middelburg.

Foto's

Geschiedenis

1788
Weduwe Westdorp

Een advertentie uit de Middelburgsche Courant van 1767 geeft aan dat het Heeren Logement van Oranje gevestigd was aan de Lange Delft - Adriaan van Reenen is er kastelein, ook in 1768. Op enig moment verandert de naam in Heeren Logement Antwerpen - wellicht in 1788, want dan staat de herberg te koop - niet zo vreemd want de naam van het pand is Groot Antwerpen. In 1816 draagt het logement wederom de naam Heeren Logement van Oranje - het pand staat in 1818 te koop, doch een advertentie uit de Middelburgsche Courant van augustus 1822 geeft aan dat de zaak nog steeds dezelfde naam draagt. In 1829 heeft Thomas Hellens Bruls op het adres een logement annex koffiehuis dat de naam Vlaanderen draagt. Een advertentie uit de Middelburgsche Courant van 1795 geeft aan dat het Heeren Logement Antwerpen (ook wel Burger Logement van Antwerpen of Heeren Logement van Antwerpen gevestigd was aan de Lange Delft. Op enig moment verandert de naam weer terug in Heeren Logement van Oranje (2).

Naamgeving

De naam van het pand was Groot Antwerpen.

Eigenaars

Weduwe Westdorp

Bijzonderheden

Uit Nagtglas (Google Books): "Bij de herleving in Februarij 1811 kwam men zamen in het logement van Antwerpen in den langendelft thans eene particuliere woning wijk H n 14 Slechts tijdelijk huurde men aldaar van de eigenares de wed Westdorp een paar kamers waarvoor met inbegrip van vuur licht pijpen en tabak 8 per avond moest worden betaald In de maand Mei werd reeds eene commissie benoemd om naar eene andere gelegenheid"

Mooie verhalen

Externe links

Bronnen