Middelburg Dronk

Vlaanderen

Een logement dat tussen 1829 en 1844 was gevestigd aan Lange Delft H 14 (later vernummerd tot 70) in Middelburg. De zaak was een opvolger van Heeren Logement van Oranje (2) en Heeren Logement Antwerpen en een voorloper van Societeit De Vriendschap.

Foto's

Geschiedenis

1829
T. Hellens Bruls

Een advertentie uit de Middelburgsche Courant van 1829 geeft aan dat Thomas Hellens Bruls in het logement Vlaanderen aan de Lange Delft H 14 zit. Een advertentie uit 1832 geeft aan dat de zaak nu Societeit De Vriendschap heet en op enig moment verandert de naam opnieuw, nu in Handel-Societeit, want in oktober 1844 sluit Hellens Bruls zijn koffijhuis dat die naam droeg.

Naamgeving

Bijzonderheden

Een advertentie uit de Middelburgsche Courant van 1767 geeft aan dat het Heeren Logement van Oranje gevestigd was aan de Lange Delft - Adriaan van Reenen is er kastelein, ook in 1768. Op enig moment verandert de naam in Heeren Logement Antwerpen - wellicht in 1788, want dan staat de herberg te koop - niet zo vreemd want de naam van het pand is Groot Antwerpen. In 1816 draagt het logement wederom de naam Heeren Logement van Oranje - het pand staat in 1818 te koop, doch een advertentie uit de Middelburgsche Courant van augustus 1822 geeft aan dat de zaak nog steeds dezelfde naam draagt. In 1829 heeft Thomas Hellens Bruls op het adres een logement annex koffiehuis dat de naam Vlaanderen draagt.

Mooie verhalen

Externe links

Bronnen

  • Krantenknipsels: Delpher.nl
  • Boek J. de Kanter, 'de provincie zeeland uit 1824', (facsimile 1977) p.39: