Middelburg Dronk

Societeit De Vriendschap


Sociteit De Vriendschap
Locatie Lange Noordstraat
Periode 1850-1860
Eigenaar J.H. Jansen
L. Helmis


FO069543.jpg

Beschrijving

Sociteit De Vriendschap (Lange Noordstraat L 132, Middelburg) is een buitenbeentje op Middelburg Dronk. Omdat het een sociëteit is hoort deze besloten vereniging eigenlijk niet thuis op de Wiki maar omdat uit de literatuur blijkt dat de sociëteit in de 19de eeuw wel degelijk een openbaar karakter had is deze toch opgenomen. De sociëteit werkte met de bekende formule van pachters c.q. kasteleins die het horecagedeelte voor hun, eigen, rekening namen - deze pachters zijn onderstaand aangegeven bij Eigenaars/Exploitanten.

Geschiedenis

Wellicht was societeit De Vriendschap er al veel langer, doch de thans beschikbare gegevens signaleren de gelegenheid voor het eerst in 1854. De Vriendschap heeft bestaan tot 1875 - in dat jaar verenigde de sociëteit zich met sociëteit St. Joris en trok bij hen in, in de St. Jorisdoelen aan de Balans. Een jaar later vestigde zich de rijkskweekschool in het pand aan de Lange Noordstraat L 132.

Foto's

Meer afbeeldingen zijn te vinden op Societeit De Vriendschap/fotos


Naamgeving

Spreekt voor zich, doch het het is wel opmerkelijk dat er tussen 1790 en 1820 een Societé l’Amitié (de letterlijke Franse vertaling) gevestigd was aan de Balans - misschien verhuisd van de Balans naar de Lange Noordstraat?

Eigenaars/Exploitanten

  • J.C. Meijer (1862-1864)
  • J.H. Jansen (1864-1865)
  • L. Helmis (1865-1870) - zie zeeuwengezocht [1]
  • G. Verpoorten (1870-1875) - zie zeeuwengezocht [2]

Mooie verhalen

Adres en contactgevens

Lange Noordstraat L 132 (later vernummerd tot 29) Middelburg.

Externe links

Bronnen

  • Krantenknipsels: Krantenbank Zeeland Zeeuwse Bibliotheek en Krantenbank Koninklijke Bibliotheek
  • Foto: Beeldbank Zeeuwse Bibliotheek