Middelburg Dronk

Het Kemphaantje

 

Het Kemphaantje

Spanjaardstraat 21
Middelburg

 

Een bierhuis annex bierbottelarij aan de Spanjaardstraat E 83 (later vernummerd tot 21) te Middelburg tussen 1890 en 1900 - het historische pand bestaat nog steeds en is in gebruik als woonhuis.

Geschiedenis

Johannes de Jonge opent op 20 januari 1894 een bierhuis op het adres Spanjaardstraat E 83 - hij karakteriseert zijn zaak in de openingsadvertentie in de Middelburgsche Courant het proefstation der bierbottelarij. In 1896 vertrekt hij naar Gravenstraat I 270, waar hij De Ooijevaar opent - later zal hij nog De Steenrotse aan de Dwarskaai uitbaten.

Foto's


Naamgeving

Aangezien de naam van het bierhuis vooralsnog ontbreekt, is gekozen voor de naam van het pand.

Eigenaars

  • Johannes de Jonge (1894-1896)

Bijzonderheden

In 1460 bepaalden baljuw, burgemeesters en schepenen van Middelburg dat "alle gemeene vrouwen van levene, die hem (= zich) laten mynnen of cussen omme gelt" nergens anders mochten wonen dan in de "strate genaemt Spaengen". Ook dobbelen en kaartspelen was alleen maar toegestaan "ter dobbelscole" in de Spanjaardstraat. De Spanjaardstraat had in die tijd dus niet zo'n goede naam. (citaat uit "Uit de Middelburgse historie" van Peter Sijnke - uitgave Den Boer, Middelburg, 1978.)

Mooie verhalen

Adres en contactgevens

Spanjaardstraat E 83 (later vernummerd tot 21) Middelburg.

Externe links

Bronnen

  • Krantenknipsels en foto's: Krantenbank Zeeland en Beeldbank Zeeuwse Bibliotheek