Middelburg Dronk

De Steenrotse

 

De Steenrotse

Dwarskaai 24
4331 GP Middelburg

 

Een café-biljart dat tussen 1900 en 1910 was gevestigd in het vermaarde pand De Steenrotse aan de Dwarskaai in Middelburg. Het pand ging verloren in mei 1940. Naast het pand was het depot van de Zuid-Hollandse Bierbrouwerij (ZHB) gevestigd.

Geschiedenis

1888
L.P.A. Poelman

L.P.A. Poelman 1888-1891

1894
P.J. Karreman

P.J. Karreman vanaf 1894

1900
Johannes de Jonge

Tussen 1900 en 1910 was in het beroemde pand De Steenrotse aan de Dwarskaai (vernietigd in de Tweede Wereldoorlog) een aantal jaren een cafe-biljart gevestigd, annex bierbottelarij en limonadefabriek. De eigenaar was Johannes de Jonge. Tussen 1910 en 1920 vestigde Slagerij de Pagter zich in het pand. Voor deze periode, in 1894, was De Steenrotse bekend als Cafe Karreman. De eigenaar, P.J. Karreman, had net zijn zaak aan de Wagenaarstraat ( Karreman ) verkocht en ging verder op Dwarskade G 112 - hij was eerder eigenaar van De Lange Jan . Voor Karreman had L.P.A. Poelman enige jaren een bierhal in het pand (zeeuwengezocht [1]) - hij zou later het koffiehuis van Oosse en het Bierhuis Blindenhoek uitbaten. Joh. de Jonge had in 1894 ook al een bierhuis annex bottelarij aan de Spanjaardstraat E 83, Het Kemphaantje genaamd. De naam komt voor in een advertentie in de Middelburgsche Courant van dat jaar terwijl er in een ander klein artikel ook gerept wordt van het drinken van een paar glazen 'op de Spuibrug' - wellicht was dat in Lokaal Spuibrug. Het is dezelfde de Jonge die in 1987 gevestigd was in De Ooijevaar aan de Gravenstraat I 270 (zie de extra afbeeldingenpagina).

Foto's

Meer afbeeldingen zijn te vinden op De_Steenrotse/fotos.


Naamgeving

Vernoemd naar het pand "In de Steenrotse".

Bijzonderheden

  • Johannes Christiaan Karel Klinkenberg maakte ca. 1885 een schilderij met de titel De Dwarskaai te Middelburg. Het tweede pand van rechts is natuurlijk De Steenrotse, maar Klinkenberg nam de schilderlijke vrijheid om de Dwarskaai door te laten lopen zodat de huidige Beatrixbrug naar een huiskamer leidt i.p.v. naar de Rouaansekaai - bizar.
  • Lodewijk Pieter Adolf Poelman was gehuwd met Pieternella Westenberg - het was een zeer vruchtbaar huwelijk, want ze kregen samen 14 kinderen. Wellicht bestaat er een familierelatie tussen Pieternella en J. Westenberg van het gelijknamige bierhuis in de Segeerstraat, maar bewijs daarvoor is vooralsnog niet voorhanden.
  • Wellicht staat Johannes de Jonge samen met dochter Cornelia Adriana in het deurgat van De Steenrotse op de foto die gedateerd is ca. 1900 - op de ramen staat Joh. de Jonge. Dat zou goed kunnen, want Cornelia werd geboren op 14 maart 1895 (zeeuwengezocht [2]).

Mooie verhalen

Over 'Limonadefabriek’ “Trio” en het agentschap der Zuid-Hollandsche Bierbrouwerij ZHB

Hoofdagentschap ZHB naast Steenrotse ca 1925.PNG

Dit was het kantoor van de ‘limonadefabriek’ NV Maatschappij tot Exploitatie van Mineraalwaterfabrieken “Trio” en tevens agentschap der Zuid-Hollandsche Bierbrouwerij (in Den Haag) tussen 1920 en 1940. De eerste en enige agent/beheerder was Willem Vermeulen jr. (1895-1940), die waarschijnlijk in 1920 werd aangenomen en de zaak tot aan zijn dood zou blijven voeren. Naast de bieren van de ZHB werd er ook limonade(-gazeuse), port, advocaat, kinawijn en andere wijnen verkocht, in het groot aan caféhouders en restaurateurs.

Vermeulen was een Middelburger, uit een lange lijn van (beurt)schippers – zoals zijn grootvader, vader en drie van zijn broers. Zijn moeder kwam uit een Middelburgse arbeidersfamilie die altijd in de buurt van de Nederstraat en Punt hebben gewoond. Ook hij werd geboren op de hoek van de Nederstraat en de Rotterdamsekaai. Zijn agentschap voor de ZHB was mij niet bekend, maar wel zijn beheerdersfunctie voor de limonadefabriek “Trio” – iets wat je bijna een ironisch gevolg zou kunnen noemen van het lot van zijn grootvader, die als late vijftiger zoveel gedronken moet hebben dat hij er gek van werd. Hij werd opgenomen in het Gasthuis wegens ‘zuiperswaanzin’ en sleet zijn laatste dagen in een Delfts gesticht.

Vermeulen was een alom gerespecteerde ondernemer die (zelf een schipperszoon) ook oog had voor de lotgevallen en omstandigheden van schippersgezinnen, blijkens ingezonden brieven. Daarnaast nam hij het voortouw in het organiseren van toertjes over het Walcherse platteland voor ouden van dagen die verder weinig vermaak kenden. Bij het Mei 1940-bombardement op Middelburg verloor het gezin Vermeulen (hij was gehuwd en had vier kinderen) alles wat zij bezaten omdat het pand aan de Dwarskaai in vlammen opging. Twee weken later verongelukte hij met zijn auto bij Bergen op Zoom. Over zijn begrafenis werd uitvoerig verslag gedaan in de kranten, waarbij de hoofdvertegenwoordiger Van Veen van de Z.H.B. ‘schetste hoe de overledene het agentschap te Middelburg van een klein zaakje heeft opgewerkt tot hetgeen nu was’ en ook dat hij ervan overtuig was dat Vermeulen ‘aan den nieuwen opbouw na de catastrofe zijn volle kracht zou hebben gegeven. Staande aan de groeve sloot hij af met dank aan Vermeulen voor zijn toewijding en aangename omgang en bracht ‘persoonlijk hulde’ aan zijn nagedachtenis.

Bron: persoonlijk archief JM H. van Haart

Externe links

Bronnen