Middelburg Dronk

Het Stads Ykhuis

 

Het Stads Ykhuis

Zuidsingel 92
Middelburg

 

Een concertzaal annex café dat tussen 1754 en 1836 was gevestigd aan de Zuidsingel 92 in Middelburg.

Geschiedenis

1754
Gemeente Middelburg

In 1739 wordt Het Stads Ykhuis, naar een ontwerp van stadsarchitect Jan de Munck, aan het Molenwater voltooid (later wordt dit deel van het Molenwater hernoemd tot Zuidsingel). In 1754 wordt - op initiatief van steenrijke regent Daniel Radermacher - de bovenverdieping van het pand ingericht als concertzaal met een orchest, en zindelijk bekleedde zitplaatsen; natuurlijk kan men er tevens een glas wijn of bier drinken. Er werden wekelijks concerten gegeven onder leiding van een kapelmeester. Over het verdere verloop is, behalve een handvol advertenties in de Middelburgsche Courant - weinig bekend. In 1836 vervalt de functie en wordt de Concertzaal verplaatst naar een bovenzaal van het Abdijcomplex aan de Groenmarkt. Wanneer in 1896 De Concert- en Gehoorzaal aan de Singelstraat wordt geopend, wordt de vrijgekomen ruimte verbouwd en functioneert deze vanaf 1900 als Statenzaal. Het pand aan de Zuidsingel 92 is sinds 1958 in gebruik bij de Berdenis van Berlekomgroep van de scouting.

Foto's

Meer afbeeldingen zijn te vinden op Het_Stads_Ykhuis/foto's.


Naamgeving

Veel steden hadden een Ykhuis of IJkkantoor waar meet- en weegwerktuigen (maten, gewichten, maat- en strijkstokken) werden voorzien van een merk (geslagen of gebrand) als bewijs dat zij beantwoordden aan de bij wet bepaalde eisen.

Bijzonderheden

  • Jeroen Boogaard meldt: "Bekend gebouw! De stamhut (Scouting) had ook een kleine bar waar ook wel eens een feestje werd geven. De Zuidsingel werd soms wel eens de Zuipsingel genoemd. Behalve als ijkkantoor zou het gebouw in de achttiende eeuw tevens hebben gediend als admiraliteitskamer. De admiraliteiten waren in de Republiek der Verenigde Nederlanden de colleges waarbij het beheer van de zaken betreffende de zeevaart berustte (belastinginning, toezicht op bouw en onderhoud van oorlogsschepen, rechtsmacht voor op zee begane delicten). Aan de republiek kwam in 1795 met de inval van de Franse legers en uiteindelijke inlijving bij het Frankrijk van Napoleon Bonaparte een einde. In de Franse tijd deed het huidige Scoutinggebouw enige tijd dienst als kazerne voor de Franse legers. Dit duurde tot de bevrijding van de Nederlanden in 1813.
  • Marco de Klerk vult aan: "De plannen van de Gemeente Middelburg om het pand te verkopen duren al vanaf het moment dat de Berdenis van Berlekomgroep in het gebouw zit. De ideeën om een projectontwikkelaar er appartementen in te laten bouwen zijn al bijna net zo oud. Feit is dat de indeling van het gebouw voor dat soort plannen zo beroerd is dat niemand er brood in ziet om daar iets van te maken. Het grootste volume zit in de ondeelbare 1e verdieping met zijn plafond van 4,5 à 5 meter. Meer dan 3 appartementen krijg je er niet in, en hoe duur worden die dan wel niet?"
  • Peter Bolderman stelt: "Het (pand) is van alles geweest. Het begon als refter (eetzaal) voor de monniken. Later is het o.a. ziekenzaal, paardenstal en gymzaal geweest.

Mooie verhalen

Externe links

Bronnen