Middelburg Dronk

Het Zwarte Leeuwken

 

Het Zwarte Leeuwken

Markt 29
4331 LJ Middelburg

 

Een herberg die van ca. 1580 tot ca. 1600 gevestigd was aan de Markt K 3 (later vernummerd tot 29) hoek Korte Gortstraat in Middelburg - een voorloper van het Huys van Domburch, Het Wapen van Rotterdam en Het Wapen van Zeeland.

Geschiedenis

1580
Bernaert Magerman

Uit het archief van de Rekenkamer een tekst waarin staat: "Alnoch betaelt Bernaert Magerman weerdt int Swarte Leeuken binnen deser stadt Middelburch, etc." De tekst is een kopie uit de rekening ordinaris die gaat over de periode van 1 dec. 1594 – 31 jan. 1595. Er was ooit o.a. een huis met die naam op de Markt.

Foto's


Naamgeving

  • De herberg heette in de oude spelling ook 't Swarte Leeuken

Bijzonderheden

  • De site zeeuwengezocht geeft aan dat Jan Magerman uit het Belgische Doornick, soldaat onder kap. Hane, op 20 juli 1596 werd ingeschreven in het Onze Lieve Vrouwegasthuis (zeeuwengezocht [1]) - wellicht was hij familie van Bernaert; die voornaam doet ook een Belgische achtergrond vermoeden.
  • Een andere bijzonderheid die de site prijsgeeft is de inschrijving van Katelijne Jans, afkomstig uit Brugge op 24 januari 1586 in datzelfde gasthuis met de vermelding dat Dese heeft gewoont int Swerdt Leeuken op de Beestemert (zeeuwengezocht [2]) - weer een Belgische connectie.
  • In de huisnamenlijst van M. Fokker heeft 't Swarte Leeuken Markt K 8 als adres.

Mooie verhalen

Adres en contactgevens

Markt Middelburg

Bronnen

  • Scan uit het Archief van de Rekenkamer: collectie Theo de Roos: Zeeuws Archief, Rkk C, inv.nr 14370.
  • De oude tijd van J. ter Gouw, Google Books
  • Proeve van eene lijst bevattende de vroegere namen der huizen in Middelburg door M. Fokker (Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen, 1904)

Externe links