Middelburg Dronk

Hofplein

Mco-1881-04-06-004.jpg
Algemeen
Soort Cafe
Eigenaar H.L.C. Boitquin
Adres Hofplein E 297
Links
Tijdlijn
Periode 1880-1890
Opvolger(s) Mijnsbergen
Gebied
Zie ook Hofplein

Een café/koffiehuis aan het Hofplein E 297 te Middelburg - voorloper Mijnsbergen.

1881
H.L.C. Boitquin

Boitquin opent zijn koffiehuis op 17 april 1881. Hendrik Liborius Boitquin werd in 1828 geboren - zijn vader oefende het beroep van ´scherpregter´uit. Na een aantal jaren zeeman te zijn geweest - en in 1852 op staatskosten te hebben gelogeerd (zeeuwengezocht [1]) - werd hij eind 1870 spoorbeambte, waarna in 1880 zijn horecacarrière begon. In 1884 is zijn vrouw, C.A.J. Boitquin-Haak, herbergierster - een advertentie uit de Middelburgsche Courant van 22 oktober 1884 geeft aan dat C.A.H. 41 j., huisvrouw van H.L.C.B. te Middelburg, herbergierster, wegens belediging met woorden veroordeeld wordt tot 3 dagen cel. Ze staat in 1888 als bierhuishoudster geregistreerd op het adres Hofplein E 297 (zeeuwengezocht [2]) - dat jaar ging de zaak over naar W.H. Mijnsbergen. In 1889 heeft H.L.C. Boitquin een bierhal in de Korte Giststraat A 123 (Boitquin (2) - later zal hij ook nog een bierhal in de Kapoenstraat A 16 (zie Boitquin ) uitbaten. Hij stond tot op hoge leeftijd achter de toog en stierf in 1909 op 81-jarige leeftijd (zeeuwengezocht [3]).

Foto's

Meer afbeeldingen zijn te vinden op Hofplein/fotos.


Naamgeving

Vernoemd naar de locatie.

Eigenaars

  • H.L.C. Boitquin 1880-1881

Bijzonderheden

In 1890 werd begonnen met het verkopen van grond aan het toenmalige Hofplein. De gemeente bezat er wat grond, maar het merendeel was in handen van de kerkvoogden i.v.m. met de afbraak van de toenmalige St. Pieterskerk, inclusief het omliggende oude kerkhof, in 1834-1836. Het Hofplein was voor die tijd met recht een plein tussen, ruw geschetst, de Korte Noordstraat en de Bree, en noordelijk begrensd door het Bagijnhof en de Koningstraat - een advertentie uit de Middelburgsche Courant van 1881 meldt bijvoorbeeld dat er een huis te koop is, gesitueerd op het adres Hofplein E 289, hoek Koningstraat. Een aantal gegoede burgers wilde dat het Hofplein een echt plein bleef en bood zelfs aan de grond te kopen van de kerkvoogden --) om die vervolgens te schenken aan de gemeente onder de voorwaarde dat de grond nooit bebouwd zou worden. Deze geste mocht niet baten, de kerkvoogden verkochten de grond voor f 3.600 aan J.A. Vertregt onder voorwaarde dat de grond binnen 5 jaar volledige bebouwd moest worden, aan de voorzijde met burger woon- of winkelhuizen ter hoogte van minstens 12 meter en dat de te vinden menschelijke overblijfselen verzameld en met gepasten eerbied naar de burgerlijke begraafplaatsen moeten worden overgebracht of bij niet nakoming van deze en andere bepalingen op verbeurte van eene zwaare geldboete - later vestigde zich ook de huidige Hofpleinkerk op de gewijde grond. Het vreemde is dat de site zeeuwengezocht al in 1892 rept van Achter het Hofplein terwijl die straatnaam pas na 1900 in de Middelburgsche Courant opduikt. Tenslotte kan wel worden geconstateerd dat het pand Hofplein E 297 gelegen was aan de noordkant van het toenmalige Hofplein, wat dus nu de naam Achter het Hofplein draagt.

Mooie verhalen

Adres en contactgevens

Hofplein E 297 Middelburg

Externe links

Bronnen

  • Krantenknipsels: Krantenbank Zeeland Zeeuwse Bibliotheek en Historische Kranten Koninklijke Bibliotheek