Middelburg Dronk

Mijnsbergen

 

Mijnsbergen

Hofplein E 297
Middelburg

 

Een café/bierhal met biljart aan het Hofplein E 297 te Middelburg.


Geschiedenis

1888
W.H. Mijnsbergen

Willem Hendrik Mijnsbergen neemt in 1888 de bierhal Hofplein over van H.L.C Boitquin. Wanneer hij in december van dat jaar overlijdt zet zijn weduwe, Leuntje Magadalena Mijnsbergen-Keukelaar (zeeuwengezocht [1]) de zaak voort. Zij staat in 1890 geregistreerd als bierhuishoudster op het adres Achter het Hofplein E 297 (zeeuwengezocht [2]) - in 1892 verkoopt ze de zaak aan M.C. Franken.

1892
M.C. Franken

Marinus Cornelis Franken zit van 1892 tot 1893 in de bierhal (zeeuwengezocht [3] en [4]). In 1893 emigreert Franken naar Zuid-Afrika (zeeuwengezocht [5]).


1893
P.A. Kops

Franken wordt opgevolgd door P.A. Kops (zeeuwengezocht [6]) - Kops vertrekt in 1895 naar de Stijfselweg S 63d in Middelburg.

1896
C. Huibregtsen

Cornelis Huibregtsen is in 1896 de volgende eigenaar van het bierhuis - hij opent zijn zaak op 7 maart 1896. Wanneer hij in augustus van dat zelfde jaar failliet gaat staat hij geregistreerd als koffiehuishouder (zeeuwengezocht [7]), terwijl de berichtgeving over het faillissement Middelburgsche Courant rept over herbergier.


1896
W. Droste

In 1896 volgt W. Droste Huibregtsen op - hij staat ook in 1897 nog als bierhuishouder geregistreerd op het adres Achter het Hofplein E 297(zeeuwengezocht [8]).

Foto's

Meer afbeeldingen zijn te vinden op Mijnsbergen/fotos.


Naamgeving

Vernoemd naar de eigenaar.

Bijzonderheden

  • Zoals te zien is bij de gegevens over M.C. Franken wordt het adres Wijk E 297 zowel aangeduid met Hofplein als Achter het Hofplein - zelfs in hetzelfde jaar. Dit heeft zijn oorzaak in het feit dat in 1890 begon werd met het verkopen van grond aan het toenmalige Hofplein. De gemeente bezat er wat grond, maar het merendeel was in handen van de kerkvoogden i.v.m. met de afbraak van de toenmalige St. Pieterskerk, inclusief het omliggende oude kerkhof, in 1834-1836. Het Hofplein was voor die tijd met recht een plein tussen, ruw geschetst, de Korte Noordstraat en de Bree, en noordelijk begrensd door het Bagijnhof en de Koningstraat - een advertentie uit de Middelburgsche Courant van 1881 meldt bijvoorbeeld dat er een huis te koop is, gesitueerd op het adres Hofplein E 289, hoek Koningstraat. Een aantal gegoede burgers wilde dat het Hofplein een echt plein bleef en bood zelfs aan de grond te kopen van de kerkvoogden --) om die vervolgens te schenken aan de gemeente onder de voorwaarde dat de grond nooit bebouwd zou worden. Deze geste mocht niet baten, de kerkvoogden verkochten de grond voor f 3.600 aan J.A. Vertregt onder voorwaarde dat de grond binnen 5 jaar volledige bebouwd moest worden, aan de voorzijde met burger woon- of winkelhuizen ter hoogte van minstens 12 meter en dat de te vinden menschelijke overblijfselen verzameld en met gepasten eerbied naar de burgerlijke begraafplaatsen moeten worden overgebracht of bij niet nakoming van deze en andere bepalingen op verbeurte van eene zwaare geldboete - later vestigde zich ook de huidige Hofpleinkerk op de gewijde grond. Het vreemde is dat de site zeeuwengezocht al in 1892 rept van Achter het Hofplein terwijl die straatnaam pas na 1900 in de Middelburgsche Courant opduikt. Tenslotte kan wel worden geconstateerd dat het pand Hofplein E 297 gelegen was aan de noordkant van het toenmalige Hofplein, wat dus nu de naam Achter het Hofplein draagt.
  • In de volksmond werd een deel van het Hofplein ook wel - gezien de voorgeschiedenis van dat deel - het Oude Kerkplein of het Oude Kerkhof genoemd.
  • Cornelis Huibregtsen was eigenlijk slager en hij had, voor hij de bierhal begon, in 1896 een slagerij in het pand Korte Delft G 11 (later vernummerd tot Damplein 22) - in dat pand begon Robby van den IJssel in 1975 Het Koper Galjoen.

Mooie verhalen

Adres en contactgevens

Hofplein E 297 Middelburg.

Externe links

Bronnen

  • Foto: Beeldbank Zeeland Zeeuwse Bibliotheek
  • Krantenknipsels: Krantenbank Zeeland Zeeuwse Bibliotheek